Er komt geen algemene snelheidslimiet van 100 km/u op Waalse snelwegen

Themabeeld ©  Shutterstock

Het idee om een algemene maximumsnelheid van 100 km/u in te voeren op Waalse snelwegen en hoofdwegen is niet opgenomen in het herwerkte klimaat- en energieplan (PACE,  Plan Air Climat Énergie) van de Waalse regering. In de plaats van een algemene snelheidslimiet van 100 km/u komt er een “dynamisch beheer” van de snelheidslimieten, zegt Waals minister van Mobiliteit Philippe Henry.

jvhBron: BELGA

“We hebben niet gekozen voor een algemene snelheidsverlaging op snelwegen of grote wegen”, stelt de Ecolo-minister, die in september vorig jaar veel reacties had uitgelokt met het voorstel voor een algemene snelheidsbeperking tot 100 km/u. “ Er waren gunstige adviezen, maar ook erg ongunstige adviezen. We hebben bijgestuurd”, aldus Henry.

De Waalse regering wil de uitstoot van broeikasgassen door het wegverkeer tegen 2030 met 55 procent verlagen. Om die ambitie te halen kiest de regering-Di Rupo voor een “dynamisch snelheidsbeheer met variabele snelheden naar gelang het traject en het tijdstip”. “Bedoeling is om zowel een impact te hebben op de vermindering van de CO2-uitstoot als op de verkeersveiligheid”, zo legde minister Henry uit op een persconferentie.

Het herziene plan voorziet ook, in overleg met de gemeenten, in de invoering van autoluwere zones in de bebouwde kom (voetgangerszones, zones 30, enz...) en in het “aanmoedigen” van snelheidsverlagingen van 90 naar 70 kilometer per uur op andere wegen.

De aanpassing van de snelheidslimieten is maar een van de vele maatregelen in het kimaat- en energieplan. Dat plan moet volgend jaar geïntegreerd worden in het nationale energie- en klimaatplan van België.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten