Vivaldi ontmijnt net op tijd discussie over auteursrechten en maakt zo uitvoering van begroting mogelijk

©  BELGA

Het bommetje dat een paar dagen onder de Vivaldi-regering lag, is alweer ontmijnd. MR wilde de begroting voor volgend jaar niet goedkeuren omdat de IT-sector geen gebruik meer zou kunnen maken van het gunstregime van de auteursrechten. Dat minister Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag zei dat geen enkele sector op voorhand is uitgesloten, was voor MR genoeg om het verzet te staken.

Hannes Heynderickx

Ja, de federale regering zal de week overleven. Morgen wordt de belangrijke programmawet, die uitvoering geeft aan de begroting van volgend jaar, gewoon gestemd. Daar was wel twijfel over ontstaan, nadat regeringspartij MR stampij had gemaakt in een voorbereidende commissie. MR-fractieleider Benoît Piedbœuf onthield zich bij de stemming over het ontwerp, zijn partijgenote Marie-Christine Marghem stemde zelfs tegen.

De MR-Kamerleden hadden die instructie gekregen van hun voorzitter Georges-Louis Bouchez, die met één aspect uit de begroting niet kon leven. Het gaat om een hervorming van het systeem van de auteursrechten. Schrijvers, journalisten en kunstenaars zien hun fiscaal gunstregime vanaf 1 januari aangescherpt. Bedoeling van de regering is om minder soorten werken in aanmerking te laten komen, want een steeds bredere groep van beroepen laat zich uitbetalen in auteursrechten. Architecten bijvoorbeeld, net als marketeers en IT’ers.

Die laatste categorie wilde de MR koste wat kost beschermen. Voor hen mocht de hervorming niet inhouden dat IT’ers geen aanspraak meer maken op het fiscaal gunstregime. Dagenlang is er in de meerderheid overleg geweest over dat punt, en het was uiteindelijk een heel vage omschrijving van bevoegd minister Vincent Van Peteghem (CD&V) die de discussie woensdagnamiddag kon ontmijnen. Hij zei dat er in de memorie van toelichting bij de wettekst geen sprake is van “een restrictieve interpretatie”. Wat zoveel wil zeggen als: geen enkele sector wordt bij voorbaat uitgesloten van het systeem van auteursrechten.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. © BART DEWAELE

“Pyrrusoverwinning”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet het als een overwinning, hoewel er niets veranderd is aan de wettekst. “IT hoort erbij! Woord gehouden!”, schrijft hij op Twitter. Maar elders binnen de regering wordt er gesproken over een “pyrrusoverwinning”. “Er was al geen enkele sector uitgesloten. Je moet gewoon aan de wettelijke voorwaarden voldoen, en die voorwaarden zijn nu wel strikter geworden.” Zo komt er bijvoorbeeld een ‘kunstwerkattest’ om erop toe te zien dat enkel de bedoelde “originele creaties van de geest” onder het systeem vallen. In andere woorden: een IT’er die een boek schrijft zal nog steeds beroep kunnen doen op auteursrechten. Over al zijn andere activiteiten geldt wel nog onduidelijkheid.

Het kabinet van Vincent Van Peteghem kan ook niet zeggen welke activiteiten nog steeds in aanmerking komen. Er wordt gerekend op de fiscus om dat concreet in te vullen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten