Een komma te veel: Raad van State vernietigt bevorderingsexamens politie

©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De federale politie krijgt van de Raad van State de subtiele suggestie de wiskundige afrondingsregels opnieuw in te studeren, nadat op die manier twee bevorderingsexamens de mist ingingen.

Werner Rommers

De Raad van State heeft in twee verschillende dossiers twee agenten gelijk gegeven vanwege... een simpele komma te veel. Beide agenten – iemand van de lokale politie Antwerpen en een inspecteur van de federale politie – hadden deelgenomen aan een centraal georganiseerd bevorderingsexamen. Beiden zakten voor dat examen, maar trokken naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.

Hun pleidooi: de federale politie had hen op de verschillende onderdelen een cijfer tot na de komma gegeven. Zo haalde één van hen bijvoorbeeld 3,5 op het onderdeel “oplossingsgericht werken”. Maar in het examenreglement van de politie was enkel sprake van scores van “gehele getallen, geen decimale”.

De Raad van State volgt nu de argumentatie van beide agenten, en vernietigt de beslissing van de federale politie om beide agenten als gebuisd te beschouwen. Volgens het rechtscollege had de federale politie – het eigen examenreglement indachtig – inderdaad met gehele getallen moeten quoteren. En cijfers tot na de komma hadden moeten worden afgerond “zoals in het onderwijs gebruikelijk is”, waarbij een 3,5 op een examen dan een score van 4 wordt.

Niet onbelangrijk voor beide agenten, omdat ze met een score van 4 op sommige onderdelen uiteindelijk wél geslaagd waren geweest in het bevorderingsexamen. (wer)

Aangeboden door onze partners