“Taalwet mag geen excuus zijn voor (verkeers)criminelen”: N-VA kaart tragere rechtsgang aan als dossier naar Franstalige rechtbank verhuist

“Wie in Vlaanderen de verkeerswetgeving overtreedt, moet in het Nederlands berecht worden”, vindt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA). © mhb, IF

Halle-Vilvoorde -

Automobilisten die in Vlaanderen de wet overtreden, kunnen nog altijd een taalwijziging aanvragen. Daardoor verhuist hun dossier naar een Franstalige rechtbank, met een ellenlange juridische achterstand tot gevolg, en mogen ze al die tijd gewoon in het verkeer blijven. In Halle-Vilvoorde is dat probleem groter dan elders in Vlaanderen. N-VA vraagt om orde op zaken te stellen.

Joris Herpol

“De taalwet biedt criminelen de kans om de rechtsgang onverantwoord te vertragen”, zeggen Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout en federaal Kamerlid Wouter Raskin (beiden N-VA). “Zo kunnen bijvoorbeeld drugsverslaafden die meteen uit het verkeer gehaald moeten worden hun rijbewijs vele maanden lang behouden, als ze een taalwijziging aanvragen. Zowel het Grondwettelijk Hof als het Hof van Cassatie interpreteren de taalwet strikt. Het hele dossier moet dan eerst vertaald worden, of het verhuist naar een Franstalige rechtbank met een ellenlange juridische achterstand.”

Levensgevaarlijke toestanden

Tiebout en Raskin roepen op om dringend orde op zaken te stellen. “In de praktijk leidt dit tot absurde situaties en zelfs levensgevaarlijke toestanden”, zeggen de N-VA’ers. “Het is onbegrijpelijk dat een drugsverslaafde chauffeur uit Halle-Vilvoorde rustig mag blijven rondrijden tot de Franstalige rechtbank eens tijd vindt om de zaak te behandelen. Wie in Vlaanderen de wet overtreedt, moet in het Nederlands berecht worden. We gaan hierover onderzoeken hoe wetgevend initiatief kan worden genomen.”

“Taalwijziging gevraagd in helft van de dossiers”

Ine Van Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, bevestigde dinsdag in De Ochtend op Radio 1 dat de praktijk om een taalwijziging in Halle-Vilvoorde aan te vragen veel voorkomt, meer dan elders in Vlaanderen. “Als er 80 dossiers zijn, dan wordt in zowat de helft de taalwijziging gevraagd”, zegt Van Wymeersch. “Dan kan de rechter geen veiligheidsmaatregelen opleggen, zoals het rijbewijs in te trekken van bijvoorbeeld iemand die dronken rondreed en hardleers is.”

“Het zou moeten volstaan dat er een tolk aanwezig is, wat wij ook doen op elke zitting voor Halle-Vilvoorde voor alle andere anderstaligen. Alleen kan het dan toch nog dat de advocaat de taalwijziging naar het Frans vraagt en het dossier dus vertaald moet worden of naar de Franstalige rechtbank verhuist.”

“Dan kan dus iemand waarvan we weten dat die overtredingen begaat en hardleers is toch nog de weg opgaan. Dat is een risico voor de verkeersveiligheid, terwijl die wel zou moeten primeren. Ik kan alleen maar hopen dat er een tweederdemeerderheid wordt gevonden, in het belang van de verkeersveiligheid, dat in de taalwetgeving wordt opgenomen dat de aanwezigheid van een tolk voldoende is”, aldus procureur Van Wymersch.

“Het Europees Hof heeft eigenlijk al gezegd dat voor alle anderstaligen – een Spanjaard, een Chinees of Roemeen – de aanwezigheid van een tolk voldoende is om voor die persoon alle garanties te bieden dat die zijn proces op een correcte manier kan volgen. Daar ligt volgens mij de oplossing, maar dat is een politieke kwestie.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten