Europese Centrale Bank verwacht dat lonen komende maanden “zeer sterk” zullen stijgen

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de lonen in het eurogebied de komende kwartalen “zeer sterk” zullen stijgen. De loongroei vormt een belangrijke indicator van waar de inflatie naartoe gaat en versterkt het argument voor verdere renteverhogingen in de eurozone.

mtmBron: BELGA

Een studie naar de loonontwikkeling sinds het begin van de pandemie toont volgens de ECB aan dat de onderliggende loongroei “relatief gematigd” is geweest en momenteel dicht bij de langetermijntrend ligt. Maar in de komende kwartalen zal de loongroei echter zeer sterk zijn in vergelijking met historische patronen, schrijft de ECB in een artikel dat in haar ‘Economic Bulletin’ wordt opgenomen.

“Robuuste arbeidsmarkt”

De loongroei weerspiegelt volgens de ECB de “robuuste arbeidsmarkt” die tot nu toe weinig last heeft gehad van de vertraging van de economie. Ook de verhoging van de minimumlonen in het eurogebied en de loonsverhogingen ter compensatie van de hoge inflatie, dragen bij aan de sterke loongroei. Vooral in de dienstensectoren met grote arbeidstekorten zijn er volgens de ECB tekenen van een forse loongroei.

In België geldt er een systeem van automatische loonindexering, gekoppeld aan de inflatie. Daardoor zouden alleen al deze maand ongeveer een miljoen Belgische werknemers hun loon in één klap met ongeveer 11 procent zien stijgen. In andere Europese landen bestaat die automatische aanpassing niet, maar worden de lonen pas opgetrokken als gevolg van sociale onderhandelingen of na sociaal protest.

De inflatie in de eurozone steeg het afgelopen jaar tot boven de 10 procent. Intussen lijkt de inflatie over haar hoogtepunt heen door de dalende energieprijzen, maar de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor voeding en energie niet worden meegenomen, staat nog altijd op een recordniveau. Bovendien wordt in de vooruitzichten uitgegaan van een inflatie boven 2 procent tot eind 2025.

Christine Lagarde. ©  AFP

Hogere rente

De ECB heeft vorig jaar al een ongekende reeks renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen. Bij de jongste vergadering in december gaf ECB-president Christine Lagarde al aan dat de rentetarieven in februari opnieuw met een half procentpunt zullen worden verhoogd. En ook na februari staan er mogelijk nog verhogingen gepland, aldus Lagarde, om een zogeheten loon-prijsspiraal te voorkomen, waarbij hogere lonen leiden tot hogere prijzen en die weer leiden tot hogere looneisen.

Een zwakkere economische groei zal op korte termijn nog niet veel helpen, vooral omdat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten bedrijven aanmoedigt om werknemers te behouden en goed te betalen. Op termijn zullen de verwachte economische vertraging en de onzekere vooruitzichten waarschijnlijk wel de loongroei drukken.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten