Artsenvereniging trekt dreigement in om akkoord over terugbetalingen op te blazen

©  BELGA

Artsenvereniging BVAS trekt haar dreigement in om het akkoord over de terugbetalingen op te blazen. Dat blijkt na overleg met minister Vandenbroucke.

Pieter Lesaffer

Het loonakkoord tussen artsen, ziekenfondsen en de regering regelt alles met betrekking tot de terugbetaling van de doktersprestaties. Dat akkoord loopt nog tot eind 2023, maar artsenvereniging BVAS had ermee gedreigd dat eenzijdig op te zeggen als minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), een nieuwe wetgeving niet zou intrekken.

In die nieuwe wet was voorzien dat artsen geen ereloonsupplementen meer zouden mogen aanrekenen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor de zorgen buiten het ziekenhuis. Dat past in de strijd van Vandenbroucke om de meest kwetsbare patiënten beter te beschermen, maar de artsenvereniging ziet daarin een poging om de vrijheid van de artsen in te perken. “Een rode lijn is overschreden”, aldus BVAS, die al langer op ramkoers ligt met Vandenbroucke.

Compromis

Uiteindelijk heeft BVAS, dat vooral de specialisten vertegenwoordigt, het dreigement niet uitgevoerd. Op een overleg met de ziekenfondsen en de minister is er een compromis uit de bus gekomen. Vandenbroucke heeft beloofd om de uitvoering van die wet in overleg met de artsen te doen, en ten vroegste pas in 2024.

“Frank Vandenbroucke is verheugd over het feit dat de conventie artsen-ziekenfondsen niet opgezegd zal worden. Deze conventie geeft patiënten die beroep doen op geconventioneerde artsen tariefzekerheid, en maakt belangrijke nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg mogelijk. De conventie is ook de basis waarop geconventioneerde artsen steun krijgen voor hun sociaal statuut. Frank Vandenbroucke heeft herhaald dat een bescherming van sociaal kwetsbare patiënten ten aanzien van het vragen van supplementen een zeer belangrijke doelstelling is, maar dat over de concrete modaliteiten van een verbod op supplementen voor sociaal kwetsbare patiënten in de ambulante sector overlegd zal worden met de medicomut in de loop van 2023. Zoals eerder gesteld in het parlement zal een concrete uitvoering van dergelijke maatregel ten vroegste gebeuren in 2024.”

Als het dreigement wel werkelijkheid was geworden, dan stonden alle betalingen aan artsen op losse schroeven.

Aangeboden door onze partners