24 urenstaking in gevangenissen: extra politieagenten opgeroepen en activiteiten geschrapt

Gevangenis van Sint-Gillis ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De 24 urenstaking die de drie gevangenisvakbonden eerder hadden aangekondigd, is woensdag goed opgevolgd. Volgens het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, dat de gevangenissen in België organiseert, heeft het personeel op verschillende plekken in het land het werk neergelegd. ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA willen met de actie de eis voor meer loon kracht bijzetten.

ltoBron: BELGA

De gevangenissen van Antwerpen, Beveren, Gent, Leuven Centraal, Leuven Hulp, Mechelen, Merksplas, Sint-Gillis, Aarlen, Marneffe en Marche zijn het meest getroffen wat de personeelsbezetting betreft. In de gevangenissen van Gent, Mechelen en Marche dienden bovendien extra politieagenten worden opgeroepen. Dat gebeurt wanneer er te weinig cipiers komen opdagen om de minimale dienstverlening te verzekeren.

Dinsdagavond om 22.00 uur ging de 24 urenstaking van start. De staking heeft gevolgen op de werking van alle inrichtingen, waardoor de interne regeling moet worden aangepast en activiteiten moeten worden geschrapt, klinkt het. Zo kunnen gedetineerden momenteel geen bezoek ontvangen. Ook de tewerkstelling in de werkhuizen is tijdelijk platgelegd.

LEES OOK. Nieuwe staking in de Belgische gevangenissen dinsdagavond van start

“Veel personeelsleden zijn in actie gekomen”, bevestigt federaal secretaris Robby De Kaey van ACOD-gevangenissen. Deze middag zaten de vakbonden ook samen met de voorzitters van Groen en Ecolo. “We moeten duidelijk maken waarom het gevangenispersoneel binnen de begrotingsgesprekken ook vooruitzichten op een loonsverhoging verdienen”, zegt De Kaey. “De overheid moet een aantrekkelijke werkgever zijn, nu is dat niet het geval.”

“Sinds twintig jaar hebben we geen loonsverhoging meer gekregen”, vatte Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA eerder de grieven samen. Sindsdien zijn de weddenschalen van de ambtenaren niet meer aangepast. De bonden zijn misnoegd omdat vorig jaar een voorakkoord werd gesloten met minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen), maar bij de begrotingsopmaak in oktober werden gemaakte afspraken volgens hen van tafel geveegd. “Woordbreuk”, luidde het reeds.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten