Europese Commissie hamert op veiligheid van kerncentrales na akkoord met Engie

Archiefbeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Europese Commissie heeft akte genomen van het akkoord dat de federale regering eerder deze week met Engie sloot over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Ze hamert op de noodzaak om “de hoogste mate van nucleaire veiligheid” van de twee jongste kerncentrales te garanderen. Dat zegt de Commissie vrijdag in een reactie.

jvhBron: BELGA

Elke EU-lidstaat heeft het recht zelf te beslissen over zijn energiemix, brengt de Commissie in herinnering. Tegelijk moet wel rekening gehouden worden met het REPowerEU-plan, dat grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en het elektriciteitsnetwerk stimuleert (om Europa al tegen 2027 volledig onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen), maar dat wel de “rol van kernenergie en binnenlandse gasbronnen erkent”.

Nu het akkoord met Engie er ligt, “moet België zich er nu van vergewissen dat de nodige regelgevende stappen worden gezet om de verlenging van de uitbating te formaliseren en de hoogste mate van nucleaire veiligheid van deze centrales te garanderen”, zegt de Commissie. Lidstaten zijn door de geldende Euratom-wetgeving verplicht om de hoogste standaarden te halen.

Protest

In maart vorig jaar, toen ze vernamen dat België nog maar eens zijn kernuitstap uitstelde, tekenden de Luxemburgse ministers van Energie en Leefmilieu daartegen protest aan “wegens de veiligheid van onze burgers”. Als de levensduur van kerncentrales wordt verlengd, moet die beslissing voorafgegaan worden door een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging, zo besliste het Grondwettelijk Hof in 2020 al. Precies daarom werd vorig jaar een raadpleging georganiseerd in het kader van de verlenging van de uitbating van Doel 1 en 2. Dat gebeurde in een straal van 1.000 kilometer rond de centrales.

De Europese Commissie zal zich overigens nog formeel moeten uitspreken over het akkoord met Engie, en dan vooral over het feit of er al dan niet sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Die beslissing wordt in 2024 verwacht.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten