Meta moet discriminerende regels rond vrouwentepels herzien, oordeelt toezichthouder van Instagram en Facebook

Archiefbeeld: in 2019 liet kunstenaar Spencer Tunick vrouwen poseren voor de gebouwen van - toen nog - Facebook Inc. om hun beleid inzake naaktheid en het al dan niet tonen van tepels aan te klagen. ©  AFP

Meta had een Instagram-post waarop een trans en non-binaire persoon met ontblote borst stonden, niet mogen verwijderen. Dat heeft de ‘Oversight Board’, zowat het grondwettelijk hof van Meta, beslist. Ook pleit de onafhankelijke toezichtsraad om de regels inzake vrouwelijke tepels te herzien. Ze zijn discriminerend en niet meer van deze tijd, klinkt het.

Arthur De Meyer

In 2021 wilde een koppel, bestaande uit een non-binaire en trans persoon, geld inzamelen om hun top surgery te financieren. Dat is een gender-affirmerende ingreep waarbij borsten verkleind of verwijderd worden. Op die manier komt het lichaam van de persoon meer in lijn met het gender dat die ervaart.

Om de inzamelactie kracht bij te zetten, postte het koppel een foto van hen beiden op Instagram. Op die foto staan ze in ontblote borst, maar met bedekte tepels. Meta verwijderde de foto op grond van artikel 8 van de richtlijnen van het platform, dat het ‘vragen of aanbieden van seksuele diensten’ verbiedt. De oproep die het paar lanceerde was dat in géén geval.

Regels moeten veranderen

De twee tekenden beroep aan, maar kregen nul op het rekest. Ook wanneer ‘menselijke’ moderatoren – en geen getrainde algoritmes die borsten en tepels moeten detecteren – de foto hadden beoordeeld, bleef deze verwijderd.

De klacht van het koppel raakte tot bij het Oversight Board (OSB) van Meta, zowat het grondwettelijk hof van Facebook, Instagram en andere diensten die het bedrijf van Mark Zuckerberg aanbiedt. Het OSB oordeelt nu dat de foto onrechtmatig verwijderd werd. Sterker nog: de regels inzake ‘vrouwentepels’ moeten herzien worden.

“Discriminatie op geslacht en/of gender”

“De regels van Meta – inzake naaktheid en seksuele activiteit voor volwassenen – verbieden afbeeldingen met vrouwelijke tepels, tenzij in medische of gezondheidscontexten”, staat te lezen in het besluit van OSB. “Die regels zijn gebaseerd op een binaire kijk op gender en een onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke lichamen.”

Het comité van experts stelt dat door te focussen op ‘vrouwentepels’ Meta discrimineert op basis van gender. Door foto’s te weren op basis van een ‘verbod op vrouwentepels’ beslist Meta dat iemand die zich als queer of trans identificeert een ‘vrouw’ is. Hoewel die persoon zich zo niet voelt en – conform de mensenrechten – zich ook niet aan die regels hoeft te houden. Die opleggen en afdwingen, is een schending daarvan.

De huidige aanpak “maakt onduidelijk hoe de regels van toepassing zijn op intersekse, non-binaire en transgender personen, en vereist dat moderatoren snel en subjectief oordelen over sekse en geslacht”.

“OSB raadt Meta aan om de regels inzake naaktheid en seksuele activiteiten bij te stellen opdat deze in lijn zouden komen te liggen met internationale mensenrechtenstandaarden.” Kort gesteld: het vrouwelijke tepelverbod is archaïsch en leidt ertoe dat trans en queer mensen gediscrimineerd worden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten