Recordaantal uitbraken van vogelgriep in 2022

© EDM

Het vogelgriepvirus veroorzaakte het voorbije jaar 29 uitbraken in pluimveebedrijven of bij hobbyhouders in ons land. Volgens het federaal Voedselagentschap werden nooit meer uitbraken in ons land geteld in een jaar tijd. Het FAVV had door de uitbraken zowat vier miljoen euro aan operationele kosten en er werd ook bijna vier miljoen euro aan vergoedingen uitgereikt door het Sanitair Fonds voor Dierenziektebestrijding.

ltoBron: BELGA

In 2022 werd het vogelgriepvirus in achttien commerciële pluimveebedrijven vastgesteld, een keer bij een dierenpark en tien keer bij hobbyhouders. “Een triest record”, zeggen het FAVV en minister voor Landbouw David Clarinval. Daarnaast werden ook 220 wilde vogels met een besmetting met het vogelgriepvirus gevonden, voornamelijk wilde eenden, ganzen en meeuwen.

Het vogelgriepvirus is een zeer besmettelijke virusziekte waar alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Tot nu toe is er geen wetenschappelijke indicatie dat het virus schadelijk zou zijn voor de mens. Toch moeten de dieren die ermee besmet zijn, afgemaakt worden. In 2022 leidden de uitbraken tot bijna vier miljoen euro aan operationele kosten voor het FAVV. Het solidariteitsfonds reikte voor 3,9 miljoen euro aan vergoedingen uit. 

LEES OOK. Wereldwijd tekort aan eieren, waardoor prijs de lucht in schiet: “Vogelgriep is een van de boosdoeners”

Maatregelen

Niet enkel België kreeg te maken met uitbraken van aviaire influenza. De meeste besmettingen gebeuren bij wilde vogels die op hun beurt een gevaar kunnen vormen voor gehouden pluimvee wanneer de twee met elkaar in contact komen. Deze vaststelling is belangrijk want geeft aan dat de maatregelen die het FAVV neemt, helpen om besmettingen te voorkomen en verdere verspreiding tegen te gaan.

Voor commerciële pluimveehouderijen gelden al jaar en dag strenge bioveiligheidsmaatregelen en sinds 5 oktober 2022 een ophokplicht. Het FAVV raadt alle hobbyhouders van kippen en vogels sterk aan om preventief een net te spannen over de ren en dat het hele jaar rond. Ook moeten houders onmiddellijk hun dierenarts contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Aan wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten