Groen wil dat werknemer gsm-nummer dat hij kreeg via werk ook na ontslag kan behouden

© © Wavebreak Media

Jouw werkgever betaalt jouw gsm-rekening. Maar wanneer je ontslag neemt, blijkt jouw werkgever plots ‘eigenaar’ geworden van je gsm-nummer, en krijg je het niet terug. Met een wetsvoorstel wil Groen een einde stellen aan deze praktijk.

Werner Rommers

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke werd een tijdje geleden gecontacteerd door iemand die bij een bedrijf uit dienst trad. Waarbij het betrokken bedrijf het gsm-nummer, dat de man al jarenlang had, niet terug aan de man wilde geven.

Van Hecke: “Wanneer je bij een bedrijf begint te werken, gebeurt het heel regelmatig dat je werkgever je gsm-abonnement gaat betalen, waarbij jouw nummer dan in het abonnement van je werkgever wordt opgenomen.”

Tot daar niks aan de hand, totdat je ontslag neemt of ontslagen wordt. “Niet elke werkgever staat vervolgens toe dat je jouw gsm-nummer dan weer zelf in gebruik neemt”, aldus Van Hecke. “Zeker in verkoopssectoren, waar een werkgever, via het behouden van het gsm-nummer van de uittredende werknemer, tracht te voorkomen dat die nog door klanten wordt gecontacteerd.”

Hij heeft ook weet van bedrijven die – alvorens ze de gsm-kosten van een werknemer willen vergoeden – eisen dat die afstand doet van zijn gsm-nummer.

Van Hecke heeft nu een wetsvoorstel klaar dat rond deze problematiek meer transparantie moet brengen, door in de wet op de arbeidsovereenkomsten een clausule op te nemen over wie het gebruiksrecht heeft én behoudt op een gsm-nummer.

Concreet stelt hij voor dat een bedrijf altijd je gsm-nummer moet teruggeven, wanneer je dat nummer had voor je bij dat bedrijf aan de slag ging. “Een gsm-nummer is vandaag veel meer dan een nummer waarop je telefoons ontvangt. Het is steeds vaker ook een identificatie-instrument, voor allerhande apps.” Denk aan bank-apps of berichten-apps zoals Whatsapp. “Waardoor van telefoonnummer veranderen een veel grotere impact heeft dan vroeger het geval was.”

Groen gaat het wetsvoorstel nu indienen in de Kamercommissie Sociale Zaken en Werk met als bedoeling het tegen 1 januari volgend jaar in werking te laten treden.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt