Groen pleit voor aangepast statuut voor startende leerkrachten

Groen-covoorzitster Nadia Naji lanceert een “3-3-2-model”. ©  BELGA

Om te vermijden dat startende leerkrachten uit het beroep stappen – en zo het lerarentekort nog nijpender maken – stelt Groen voor om hun statuut van startende leerkrachten te verbeteren. Dat zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji, die meteen een eigen voorstel lanceert.

Bron: BELGA

Het is een bekend probleem. Een kwart tot een derde van de startende leerkrachten geeft er binnen de vijf jaar opnieuw de brui aan. Die uitstroom speelt mee in het probleem van het lerarentekort.

Volgens Groen-covoorzitster Nadia Naji is er “hoge nood aan een beter statuut voor deze leerkrachten zodat zij de motivatie en goesting voor het beroep vasthouden en het niet na vijf jaar al uitgeblust voor bekeken houden”. 

Junior leerkracht

De Vlaamse groenen schuiven een eigen voorstel naar voren: een statuut volgens een 3-3-2-model. Dat model zorgt er volgens Groen voor dat startende leerkrachten beter begeleid worden, meer werkzekerheid hebben en daardoor minder snel afhaken.

Concreet krijgen student-leerkrachten drie jaar basisopleiding aan een hogeschool. Daarna gaan ze drie jaar aan de slag als junior leerkracht. In die fase gaat men, met een beperkte lesopdracht, aan de slag als leerkracht maar wordt er degelijke aanvangsbegeleiding voorzien. 

In de derde en laatste fase zijn dan twee optionele specialisatiejaren voorzien. In die periode zou de jonge leerkracht gespreid over twee jaar een eenjarige master kunnen volgen naast zijn lesopdracht. “Tijdens die verfijningsjaren van de opleiding komen vooral die elementen aan bod waar ze pas nu aan toegekomen zijn, namelijk meer gespecialiseerde (vak)didactische en pedagogische expertise, eventueel aangevuld met keuzevakken die aansluiten bij zijn of haar vakgebied”, legt Naji uit. 

Statuut

Om alles te doen slagen, moet volgens Naji het statuut van leerkrachten aangepast worden. Een aangepast statuut voor startende leerkrachten is volgens haar ook nodig om te vermijden dat beginnende leerkrachten in tijdelijke contracten en onzekerheid blijven hangen. 

“Alleen als jonge leerkrachten zich niet voortdurend zorgen moeten maken over waar ze de volgende maand kunnen lesgeven, maar zich ten volle kunnen toeleggen op hun eigenlijke taak als leerkracht, kunnen we hen gemotiveerd houden”, aldus Naji. Een aangepast statuut is volgens haar “een minimumvoorwaarde om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken én te houden”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten