Ziekenfondsen verhogen ledenbijdrage in 2023

© Shutterstock

De ziekenfondsen in Vlaanderen verhogen in 2023 de maandelijks ledenbijdrage, zo blijkt uit een rondvraag. Zo vraagt de Christelijke Mutualiteit (CM) dit jaar 1,10 euro extra per maand, het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) verhoogt het lidgeld dan weer met 0,08 euro.

ltoBron: BELGA

Bij CM betalen leden voortaan 9,43 euro per maand of 113,16 euro op jaarbasis, tegenover 8,33 euro per maand in 2022. De verhoging van het lidgeld met 13,2 procent is “helaas onvermijdelijk”, klinkt het. “De stijgende loon- en energiekosten zorgen ook bij CM voor hogere werkingskosten”, aldus een woordvoerster van het ziekenfonds. CM zal daardoor onder meer niet langer tussenkomen bij de betaling van griep- of reisvaccins voor jongeren. Dat is “nodig om de stijging van onze ledenbijdrage te beperken”. Leden kunnen in 2023 wel genieten van een uitbreiding van het voeding- en dieetadvies, laat het ziekenfonds weten. CM benadrukt ook dat de tarieven van  verzekeringen gelijkaardig blijven en losstaan van de ledenbijdrage.

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds vraagt dit jaar een gelijkaardig tarief als CM en rekent 9,50 euro per maand aan of 114 euro op jaarbasis. Dat is 8,5 procent meer dan in 2022 (8,75 euro per maand) of 9 euro extra op jaarbasis. Het ziekenfonds verklaart de verhoging door de “indexatie en stijgende uitgaven” en wijst erop dat die lager ligt “dan de algemene indexatie in België van 10 à 11%”. 

Leden van de Liberale Mutualiteit betalen dit jaar maandelijks 8,75 euro, ofwel 0,75 euro meer dan in 2022. Op jaarbasis is dat 9 euro extra (105 euro). “Ook wij moeten rekening houden met enkele extra kosten die de crisis met zich meebrengt”, luidt de verklaring. “Denk maar aan de verhoging van de brandstofprijzen voor onder andere ons ziekenvervoer. In vergelijking met onze concurrenten zitten we zeker niet bij de duurste van de klas”, aldus het ziekenfonds.

Bij Solidaris hangt de tariefverhoging af per regio. Zowel in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen als in Antwerpen betalen leden dit jaar 8,10 euro per maand, ofwel 97,20 euro op jaarbasis. Voor leden uit Oost- en West-Vlaanderen betekent dat een toename van 5,9 procent in vergelijking met vorig jaar, voor leden uit Antwerpen is dat 11 procent. In Limburg ligt het maandelijks lidgeld lager. Daar betalen leden 95,80 euro per jaar of 7,90 euro per maand. Dat is 6,8 procent meer dan in 2022. 

Het VNZ laat tot slot weten onder de “psychologische grens” van 100 euro per jaar te blijven en vraagt 8,33 euro per maand. Dat is 0,08 euro meer dan in 2022, een “bescheiden toename gezien de context”, aldus het ziekenfonds. VNZ voert dit jaar een pleegzorgpremie in en verhoogt ook de tussenkomst voor consultaties bij een psycholoog, laat het ziekenfonds weten.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten