Natuurverenigingen vechten vergunning Oosterweel-Scheldetunnel aan

© MARC HERREMANS

De natuurbewegingen Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Red onze kleiputten en Burgerplatform OnzeMobiliteit stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding. Dat melden de organisaties in een gezamenlijk persbericht.

wver Bron: BELGA

Bij de voorbereidende werken voor de Scheldetunnel wordt het grondwater opgepompt. “Deze grote hoeveelheid water is vervuild met zware metalen, PFAS, chloriden en stikstof en wordt gecategoriseerd als bedrijfsafvalwater.

Minister van Leefmilieu Zuhal Demir keurde op 18 november 2022 een vergunning goed die toelaat om dit bedrijfsafvalwater te lozen in de Schelde en in natuurgebied Blokkersdijk. Het water wordt wel eerst gezuiverd, maar de normen die hiervoor worden gebruikt zijn onvoldoende om natuur en volksgezondheid te beschermen”, klinkt het in het persbericht. 

De organisaties trekken daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor een schorsing van de lozingsnormen van het grondwater, want volgens hen staat de waterkwaliteit van de Schelde en Blokkersdijk nu al ernstig onder druk. Ze menen ook dat er te weinig solide controle van het lozingswater zal zijn, waardoor er niet tijdig kan worden bijgestuurd.

Aangeboden door onze partners