Kinderrechtencoalitie: “Drempels bemoeilijken recht op kwaliteitsvol onderwijs”

Themabeeld© Pol De Wilde - Corelio

De Kinderrechtencoalitie vraagt een onderwijsbeleid dat meer gestoeld is op kinderrechten. Onderwijs is een hefboom voor andere kinderrechten, maar momenteel beletten drempels vaak dat kinderen en jongeren kwaliteitsvol onderwijs krijgen. Daarom moet er meer aandacht zijn voor de kwetsbaarheden en drempels die kinderen en jongeren ervaren. Dat is een van de voornaamste principes die de Kinderrechtencoalitie naar voren schuift in haar rapport ‘Leer mij groeien’, dat gepubliceerd wordt op de Internationale Dag van het Onderwijs.

jvhBron: BELGA

De school is veel meer dan een plek waar kennis wordt overgedragen. Het is een cruciale plek in het leven van kinderen en jongeren, een belangrijke ontmoetingsplaats, en voor kinderen die thuis met geweld geconfronteerd worden ook vaak een veilige haven.

Maar veel kinderen en jongeren ervaren drempels om zorgeloos school te lopen. Een laag welbevinden, psychische problemen, een problematische thuis- en gezinssituatie, schoolkosten, handicap,... Die hindernissen mogen kinderen en jongeren niet beletten van recht te hebben op kwaliteitsvol onderwijs, zo meent de Kinderrechtencoalitie. 

“Onderwijs dat inclusief is, heeft aandacht voor de drempels die leerlingen ervaren en streeft ernaar om deze zo veel mogelijk te beperken”, stelt de vereniging van middenveldorganisaties die werken rond kinderrechten.

De Kinderrechtencoalitie schuift in haar rapport nog drie andere principes naar voor: versterk het mentaal welzijn van leerlingen, luister naar de stem van kinderen en jongeren en stimuleer kinderrechteneducatie op school en in de lerarenopleiding. “We hopen dat deze vier overkoepelende principes een leidraad kunnen zijn voor beleidsmakers bij het vormen van een op kinderrechten gestoeld onderwijsbeleid in Vlaanderen”, besluit de coalitie.

Aangeboden door onze partners