Natuurpunt niet akkoord met nieuwe juridische procedure tegen Oosterweelwerken

Blokkersdijk© dvk

Natuurpunt Waasland verzet zich tegen de nieuwe juridische procedure die wordt aangespannen tegen de bouw van de Scheldetunnel in het kader van de Oosterweelverbinding. De natuurvereniging wijst op het belang van het opgepompte water voor het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk.

jvhBron: BELGA

De natuurbewegingen Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, Red onze kleiputten, en Burgerplatform OnzeMobiliteit lieten zondag weten dat ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen tegen de milieuvoorwaarden voor het bouwen van de Scheldetunnel. De verenigingen maken zich zorgen om het grondwater dat wordt opgepompt. Dat is volgens de verenigingen vervuild met onder meer PFAS. Volgens hen zijn de normen voor het lozen van dat water onvoldoende streng. 

Natuurpunt kan zich niet vinden in die procedure, en meldt zich als verwerende partij bij de Raad. De organisatie staat in voor het beheer van het beschermde natuurgebied Blokkersdijk, en is teleurgesteld dat de vier verenigingen niet eerst hebben overlegd.

Een deel van het opgepompte grondwater zal immers worden gebruikt om de waterplas van Blokkersdijk aan te vullen. “Blokkersdijk, en ook andere natuurgebieden in de omgeving, verdrogen immers zienderogen, waardoor de biodiversiteit onder sterke druk komt”, aldus Natuurpunt. “Natuurpunt Waasland verkreeg spijkerharde garanties dat bouwheer Lantis het opgepompte water zal zuiveren met de huidige best beschikbare technieken. Daardoor wordt het hoogst mogelijke resultaat behaald. Wetenschappers zijn het erover eens dat strengere lozingsnormen op termijn slechts kunnen behaald worden als er daarvoor ook betere technieken ter beschikking komen.”

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt