Chatrobot ChatGPT slaagt in examen van Amerikaanse rechtenfaculteit

© Shutterstock

ChatGPT, de conversatierobot van de Amerikaanse start-up OpenAI, kan slagen in examens van een Amerikaanse rechtenfaculteit. Het systeem schreef papers over onderwerpen zoals grondwettelijk recht en fiscaliteit.

gjsBron: BELGA

Sinds de lancering van ChatGPT eind vorig jaar heeft het systeem voor- en tegenstanders. Sommige opdrachten voert het systeem zo overtuigend uit, dat lesgevers ongerust zijn dat studenten ChatGPT zullen gebruiken voor schoolopdrachten.

Jonathan Choi, rechtenprofessor aan de Universiteit van Minnesota, liet ChatGPT dezelfde examens invullen die ook zijn studenten moesten ondergaan: tientallen meerkeuzevragen en twaalf essayvragen. De robot haalde globaal een score C+. Dat is voldoende om te slagen, maar de robot was wel bij de slechtste leerlingen van de klas.

Wiskunde

ChatGPT liet volgens het onderzoek wel zien dat hij basisrechtsregels onder de knie heeft, luidt het. Met redeneren en analyseren had de chatbot wel moeite, net als met wiskunde. “In het algemeen was ChatGPT niet zo’n goede rechtenstudent op zichzelf, maar we verwachten dat in samenwerking met mensen, modellen als ChatGPT wel erg nuttig kunnen zijn voor rechtenstudenten bij examens en voor advocaten die al aan de slag zijn”, zegt Choi op Twitter.

De professor merkt nog op dat twee van de drie verbeteraars in de gaten kregen dat de essays door een chatrobot waren geschreven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten