GEMEENTERAAD. Meer dan 50.000 euro voor ritaankomst in Beneluxtour. “Het Peerse landschap zal uitgebreid op tv te zien zijn”

Peer
Geert Van Baelen

Ritaankomst: Op 26 augustus is de Steenweg Wijchmaal het decor voor een ritaankomst in de Benelux Tour en de stad gaat hiervoor een overeenkomst aan met organisator Golazo. “De rit start in Beringen wat maakt dat de finale zich voor een groot deel in Peer zal afspelen. Gezien de rechtstreekse tv-verslaggeving is dat een goede zaak voor de beeldvorming rond onze stad”, stelde sportschepen Dirk Colaers (cd&v). Het kostenplaatje voor het partnerschap bedraagt ruim 51.000 euro. “Daarnaast moeten we nog 10.000 euro voorzien voor onder andere catering, personeelsinzet en logistieke ondersteuning”, vervolgde de schepen. Oppositieraadslid Dominique Vanderhoydonck (Appel) wou weten of lokale handelaars die hun zaak deels moeten sluiten die dag, hiervoor een compensatie krijgen. “De komende maanden zal dit worden bekeken. Het zal vooral gaan over de handel aan de Steenweg Wijchmaal, maar dit zal toch eerder beperkt zijn”, antwoordde schepen Colaers.

Klimaatplan: Peer trekt, met een voorziene marge, ruim 500.000 euro uit voor acties binnen haar klimaatplan. “We hebben ons laten inspireren door de Vlaamse doelstellingen”, schetste burgemeester Steven Matheï (cd&v). “Zo willen we gratis bomen en plantgroen voorzien, met een infocampagne over de juiste planttechnieken.” Hiervoor wordt een budget van 82.500 euro gereserveerd. “Vervolgens willen we begeleidingstraject uitwerken voor Perenaren die hun woning energetisch renoveren. Dat gaat van renovatiescan tot het financieel informeren rond premies. Hiervoor reserveren we 206.000 euro.” Een derde actie gaat over duurzame mobiliteit. “Om het deelwagenprincipe te promoten, willen we een derde extra deelwagen aankopen waarbij we inwoners die in het systeem stappen ook een rijtegoed geven.” De raming hier is 62.788 euro. Een laatste actie behelst een campagne rond de opvang van hemelwater en hiervoor wordt 50.000 euro uitgetrokken. Onafhankelijk raadslid Peter Smeets stemde tegen en bleef erbij dat het klimaatplan ‘volstrekt ondermaats’ is. Kathleen Soors van Appel dat zich onthield, miste consequent inzetten op ontharding. Burgemeester Matheï reageerde dat dit deels in de acties rond hemelwater wordt vervat.

Jongerencentrum: Raadslid Ellen Reumers (Vooruit) maakte een kanttekening bij de huurtarieven voor de ‘fuifkelder’ in Jongerencentrum De Bak. “Een jongen die er een verjaardagsfeestje wilde organiseren, stootte op een vrij hoog tarief in vergelijking met dat van de verenigingen. Is het te overwegen een gunstig particulier tarief te voorzien voor jongeren uit Peer?” Jeugdschepen Liesbeth Diliën (cd&v) reageerde dat dit prijsverschil een bewuste aanpak is. “Particulier gebruik willen we niet aanmoedigen omdat hier andere zalen beter voor geschikt zijn.” Burgemeester Matheï (cd&v) stelde dat De Bak zich richt naar socioculturele activiteiten. “En we moeten erover waken dat deze ruimte niet hoofdzakelijk wordt ingenomen door particuliere feestjes voor beperkte groepjes.” 

AANGERADEN
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt