Enquête van Artsenkrant: “Artsen geven minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en federale regering een onvoldoende”

Frank Vandenbroucke© BELGA

De meerderheid van de artsen is niet tevreden over het beleid van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant en haar Franstalige tegenhanger Le Journal du Médecin. De artsen geven de minister een score van 3,9 op 10. Hij doet het daarmee wel iets beter dan de federale regering, die slechts 3,3 op 10 krijgt.

lto, jvhBron: BELGA

De Artsenkrant bevroeg tussen 12 en 23 januari meer dan 1.600 artsen over verschillende actuele thema’s. Onder meer de hervormingen die minister Vandebroucke wil doorvoeren kwamen aan bod, en ook het beleid van de minister zelf maakte deel uit van de vragen. Uit de antwoorden blijkt dat 57 procent van de artsen Vandenbroucke een score van 4 of minder geeft. Voor 17 procent werd dat zelfs een 0. Nederlandstalige artsen zijn iets minder negatief (4/10) dan hun Franstalige collega’s (3,62/10).

Toch doet Vandenbroucke het beter dan de federale regering. Twee derde van de artsen houdt het bij een score tussen 0 en 4 op 10. Dat resulteert in een gemiddelde van 3,33/10. Een vijfde heeft meer dan 6 op 10 veil voor Vivaldi en minder dan 1 procent vindt het huidige beleid quasi perfect. Ze geven een 9 of een 10.

Discriminatie

Uit de enquête blijkt ook dat 6 dokters op de 10 denken dat BVAS er goed aan deed te dreigen met het opzeggen van het akkoord artsen-ziekenfondsen. Het artsensyndicaat dreigde daar begin dit jaar mee, omdat het onder meer viel over de invoering van een verbod op ereloonsupplementen in de ambulante zorg bij patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming. De rondvraag onthult evenwel dat de meningen over deze maatregel minder uitgesproken negatief zijn. Iets meer dan de helft vindt het verbod een slechte tot een heel slechte maatregel. Maar evengoed meent 36 procent van het medisch korps dat dit een zeer goede tot goede maatregel is. Elf procent houdt zich op de vlakte en is neutraal of heeft geen mening.

Nog resultaten van de rondvraag: de helft van het medisch korps noemt de maatregel om (enkel) geconventioneerde artsen te compenseren voor de gestegen energiekosten ‘discriminerend, slecht en overbodig’. Met de stelling dat huisartsen ‘overspoeld’ worden omdat patiënten bij de huisarts nog slechts luttele euro’s uit eigen zak betalen was 36 procent het helemaal eens, 25 procent was het eens en 23 procent was het hiermee (helemaal) oneens. Tot slot vinden 4 respondenten op de 5 dat artsen het best gedijen in een sociaal statuut als zelfstandige, en zweert het medisch korps bij de prestatiebetaling.

Vandenbroucke zelf blijft er rustig bij, bleek donderdag in de Kamer waar hij een vraag over het onderwerp kreeg van MR-Kamerlid Caroline Taquin. “Verandering is niet altijd gemakkelijk, maar het essentiële is om op termijn te kunnen investeren en hervormen om de toegang tot de zorg te versterken, de tariefzekerheid te verzekeren, beter te kunnen organiseren en de transparantie bij ziekenhuizen en artsen te verhogen.” Volgens de Vooruit-vicepremier gebeurt dat alles wel steeds in overleg.

Aangeboden door onze partners