Groen noemt doortrekking N60 “een erg duur luchtkasteel” en wil dat Vlaanderen werk maakt van beter openbaar vervoer

Groen Ronse is er van overtuigd dat de doortrekking van de N60 nooit écht gerealiseerd zal worden.© pma

Ronse -

De Vlaamse regering legde vorige week de voorlopige versie van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vast voor de doortrekking van de N60 in Ronse. “Volgens de regering bedraagt de geraamde investeringskost voor de twee kilometer lange boortunnel en een zuidelijke ringweg rond de stad 584 miljoen euro, maar realistischer is het te stellen dat het totale kostenplaatje 1,5 miljard euro zal bedragen”, aldus Lech Schelfout.

Peter Malaise

LEES OOK. Vlaanderen legt tracé N60 vast, openbaar onderzoek kan van start gaan

Vorige week kon u hier lezen dat de Vlaamse regering het definitieve tracé voor de doortrekking van de N60 in Ronse heeft vastgelegd. Groen, oppositiepartij in Ronse, vindt de plannen echter niet realistisch. “Deze beslissing houdt geen enkele belofte in om de verlenging van de N60 ook daadwerkelijk te realiseren”, zegt fractieleider Lech Schelfout. “In de nota aan de Vlaamse regering staat letterlijk dat de genomen beslissing geen budgettaire impact heeft. Ondanks alle hoeraberichten wordt de hete aardappel simpelweg doorgeschoven naar de volgende regering. Maar gezien de financiële situatie en de grote uitdagingen die deze en volgende regeringen nog te wachten staan, is de enige eerlijke en logische conclusie dat niemand dit project ooit zal realiseren.”

LEES OOK. Eerste boortunnel voor autoverkeer van het land komt in Ronse (en daar hangt stevig prijskaartje aan)

“We schatten de reële investering op ruim 760 miljoen euro”, gaat Schelfout verder. “En net als bij andere grote projecten kunnen de kosten nog flink oplopen. Nu al houdt de Vlaamse regering rekening met een meerkost van 5 procent én bedragen de jaarlijkse onderhoudskosten minimum 6,5 miljoen euro. De levensduur van dergelijke infrastructuurprojecten wordt geschat op 100 jaar. Het is daarom realistisch om te stellen dat het totale kostenplaatje ongeveer 1,5 miljard euro zal bedragen.”

“Openbaar vervoer is dé prioriteit”

Volgens Groen behoren projecten zoals deze definitief tot het verleden. “In de jaren 70 was dit misschien op zijn plaats geweest, maar we zijn intussen een halve eeuw later. In plaats van meer doorgaand verkeer aan te trekken en een aanslag te plegen op onze natuur en de open ruimte van de Vlaamse Ardennen, hebben we dringend nood aan maatregelen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het stadscentrum aanpakken. Om de bereikbaarheid van Ronse te verbeteren, is inzetten op openbaar vervoer een absolute prioriteit. We roepen onze burgemeester op om met alle politieke partijen samen de trekker te worden van een potige campagne voor een beter bus- en treinaanbod in onze regio. Dát is pas broodnodig.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten