Sociale huurder hier, eigenaar van volledig appartementsblok in buitenland: contract met onderzoeksbureaus wordt verlengd

Huurders van een sociale woning mogen geen onroerend goed in het buitenland bezitten.© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Hasselt -

Twee jaar geleden bond Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) de strijd aan met fraude met sociale woningen. Daarvoor schakelde de minister bureaus in, die op vraag van huisvestingsmaatschappijen een onderzoek konden opstarten. Het contract met die bureaus wordt nu voor een jaar verlengd, want “het aantal overtreders blijft hoog”, zegt Diependaele. “Met de verlenging van de raamovereenkomst hebben we een belangrijke stap gezet richting meer rechtvaardigheid op de sociale huurmarkt.”

Ruben Steegen
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten