Ruimtelijk uitvoeringsplan moet open ruimten vrijwaren

© ggh

Rotselaar -

Het gemeentebestuur van Rotselaar voert drie openbare onderzoeken in het kader van het nieuw ruimtelijk beleid.

Guido Govaerts

Het lokaal bestuur van Rotselaar gaat de uitdaging aan om de woongebieden in de gemeente aan te pakken en een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren. Dat moet leiden tot de versterking van de kernen en de vrijwaring van de open ruimten.

Tot 20 februari lopen er in dit kader drie openbare onderzoeken. Er is de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonzonering en de herzieningen van de verordening wonen-in-meervoud en de verordening woonparkgebieden. Heel wat leesvoer voor de inwoners van Rotselaar, die het openbaar onderzoek digitaal kunnen raadplegen of na afspraak kunnen inkijken in het administratief centrum.

Heikele dossiers

In het verleden zorgden in de gemeente enkele heikele dossiers voor reacties bij de inwoners, zoals in de Dennenlaan, waar de actiegroep Semper Feraris ontstond na een aanvraag voor een verkaveling. Ook in het centrum van Werchter rees er protest over de bouwlagen bij projecten.

Er kunnen nog tot 20 februari schriftelijke (ook digitaal) bezwaren ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten