Top drie blijft hetzelfde, en één vogel zakt opnieuw fors weg: de resultaten van het Vogeltelweekend

© Shutterstock

Afgelopen weekend namen meer dan 47.000 Vlamingen deel aan Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Ze telden maar liefst 805.501 tuinvogels, volgens de voorlopige resultaten. Koplopers zijn voor de derde keer op rij de huismus, koolmees en vink, terwijl merels steeds verder wegzakken in de top tien.

Janne EijckmansBron: Natuurpunt

Elk jaar organiseert Natuurpunt Het Grote Vogelweekend. Dit jaar vond de twintigste editie plaats in het weekend van 28 en 29 januari. 47.237 deelnemers telden gedurende vijftien minuten alle vogels in hun tuin. Dat levert waardevolle informatie op over het vogelbestand in Vlaanderen, hoewel de vastgestelde verschuivingen niet noodzakelijk populatietrends weergeven.

De top 10

Volgens de voorlopige resultaten telden de deelnemers gemiddeld 24 vogels van zeven verschillende soorten. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen dit 23 vogels van zeven soorten waren.

De huismus, koolmees en vink bestendigen hun positie als de drie meest voorkomende tuinvogels. Tot de top tien behoren verder de houtduif, kauw, pimpelmees, Turkse tortel, merel, ekster en roodborst. De houtduif stijgt daarmee in de ranking, waar de stijging van het aantal kauwen lijkt te stagneren.

Virussen en een zachte winter

Andere vogelsoorten gingen er in belangrijke mate op achteruit. De merel daalt ten opzichte van de periode tussen 2000 en 2010, toen hij steevast een derde of vierde plaats behaalde. Dat is onder meer een gevolg van de uitbraak van het usutuvirus vorig jaar. Ook de groenling kreeg te maken met een parasitaire ziekte en de Turkse tortel gaat er eveneens op achteruit. Ondanks hun eerste plaats, lijkt bovendien de aanwezigheid van huismussen in Vlaamse tuinen te dalen. Tot slot zakten wintervogels evenmin in groten getale af naar onze tuinen. Dat heeft te maken met de zachte winter.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten