Vlaamse onderwijsraad: “Verplichting open school is contraproductief”

© put

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) wil financiële en administratieve drempels wegnemen, in plaats van scholen te verplichten hun infrastructuur open te stellen voor het lokale verenigingsleven. In een voorontwerp van een decreet wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de financiering voor scholenbouw en infrastructuurwerken namelijk koppelen aan de voorwaarde om schoolgebouwen open te stellen.

Bron: BELGA

Een verplichting werkt volgens de Onderwijsraad contraproductief. “Scholen willen zich meestal wel openstellen; 62 procent doet dat al. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, vaak botsen ze op financiële en organisatorische drempels”, zegt de Vlor. De Vlaamse Onderwijsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs en het middenveld en adviseert het Vlaams Parlement en de bevoegde minister. 

Zo meldt de Vlor dat scholen 21 procent in plaats van 6 procent btw dreigen te betalen als het naschoolse gebruik van een sportzaal groter is dan tijdens de schooluren. Bij verhuur kunnen scholen ook btw-plichtig worden. Daarom pleit de Onderwijsraad er voor de btw-regels te herbekijken wanneer scholen investeren in het kader van een open school. De Vlor roept andere beleidsdomeinen, zoals Binnenlands Bestuur, Cultuur, Jeugd en Sport, daarnaast op om die investeringen te ondersteunen. Lokale overheden kunnen volgens de Vlaamse Onderwijsraad scholen ook helpen door de administratieve en logistieke taken te verlichten.

Bovendien merkt de Vlor op dat 37 procent van de Vlaamse scholen niet (volledig) eigenaar zijn van hun gebouwen. Zij hebben toestemming nodig van de eigenaar om ruimtes ter beschikking te stellen voor niet-schoolse activiteiten. Bepalingen in het huurcontract of de akte van zakelijk recht beperken of verbieden soms het buitenschoolse gebruik.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten