Turkse oppositie werkt samen om president Erdogan af te zetten

© AP

Een alliantie van zes Turkse oppositiepartijen die samenwerken in de hoop president Recep Tayyip Erdogan af te zetten, heeft maandag een gezamenlijk politiek programma onthuld in de aanloop naar de komende nationale verkiezingen.

Bron: BELGA

De partijen willen zich allemaal achter één gezamenlijke kandidaat scharen in hun campagne tegen Erdogan bij de presidents- en parlementsverkiezingen, die in de maand mei zullen plaatsvinden. Een exacte datum wordt pas in februari bekendgemaakt. De partijen hebben nog niet laten weten wie hun gezamenlijke kandidaat zal zijn.

De oppositie hoopt bij winst om het Turkse presidentiële systeem te hervormen naar een parlementaire democratie, maatregelen te nemen om de rechtsstaat en de persvrijheid te versterken en de macht van de president aanzienlijk in te perken.

De alliantie wil de president minder als politieke figuur beschouwen en meer als ceremonieel staatshoofd door hem te ontdoen van de macht om decreten uit te vaardigen, door te bepalen dat de president geen lid mag zijn van een politieke partij en een maximumtermijn van zeven jaar in het ambt op te leggen.

De alliantie ijvert er ook voor de nationale bank van Turkije weer onafhankelijk te maken. Turkije gaat momenteel door een zware crisis en de oppositie wijt die grotendeels aan het huidige presidentiële systeem. Erdogan is aan de macht sinds 2003, eerst als eerste minister en sinds 2014 als president.

© AP

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten