“Uitzonderlijk grote” bevolkingsgroei in België in 2022 door oorlog in Oekraïne

Archiefbeeld© Peter Hilz

In 2022 zijn er bijna 104.000 inwoners bijgekomen in België. Dat is een “uitzonderlijk” grote toename, zo blijkt dinsdag uit de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2070. Vooral de komst van Oekraïners heeft de bevolkingsgroei vorig jaar opgedreven.

jvhBron: BELGA

Internationale migratie is de enige drijvende kracht achter de bevolkingsgroei in 2022. Het aantal personen dat vorig jaar in België aankwam, wordt door het Planbureau op meer dan 229.000 geraamd. Onder hen bevinden zich iets meer dan 63.000 Oekraïners die in België tijdelijke bescherming hebben gekregen. Het aantal personen dat België verliet, bedraagt bijna 129.000.

De bevolkingstoename van bijna 104.000 inwoners is dubbel zo hoog als normaal. Sinds 1992 is de bevolking in België met gemiddeld 52.000 inwoners per jaar gestegen.

Op langere termijn wordt een minder sterke bevolkingsgroei verwacht. In de projectie van het Planbureau gaat het om een toename met gemiddeld 31.000 inwoners per jaar tot 2070. Het migratiesaldo, dat zich zal stabiliseren op ongeveer 25.000 netto aankomsten per jaar, zal daarbij de belangrijkste factor blijven.

Het natuurlijke saldo (het verschil tussen het aantal geboortes en het aantal overlijdens) zal op langere termijn wel een rem zetten op de bevolkingsgroei. Omdat de babyboomgeneratie geleidelijk de leeftijd bereikt waarop de kans op overlijden het grootst is, zal het aantal sterfgevallen toenemen tot 2055. Er zullen in de periode 2045-2065 meer sterfgevallen dan geboorten zijn.

België zal door al die factoren naar verwachting 13 miljoen inwoners tellen in 2070. Vooral in Vlaanderen wordt nog gerekend op een sterke bevolkingsgroei. In 2070 heeft Vlaanderen 8 miljoen inwoners (+19 procent), voornamelijk als gevolg van de instroom vanuit Brussel. In Wallonië blijft de bevolkingsgroei beperkt tot zes procent. Het aantal inwoners in het Brussels Gewest zal nauwelijks nog stijgen, zo blijkt nog uit de projecties.

Het Federaal Planbureau stipt wel aan dat de huidige onduidelijkheid over de verblijfsduur van de Oekraïense migranten het maken van projecties bemoeilijkt. Verwacht wordt dat het aantal bijkomende Oekraïense immigranten in 2023 terugvalt tot 6.500. Daarna hanteert het Planbureau een referentiescenario waarbij de helft van de Oekraïners in 2024 terugkeert en de andere helft ervoor kiest om in België te blijven en gezinsleden naar hier te halen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten