Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “PS-voorstel over verkeersboetes is afleidingsmanoeuvre voor invoering van rijbewijs met punten”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is geen voorstander van het PS-voorstel om de hoogte van verkeersboetes te laten afhangen van het inkomen. Ze noemt dat een “doorzichtig vertragingsmanoeuvre” en herhaalt haar pleidooi voor een rijbewijs met punten. Haar mening wordt door verschillende Vlaamse partijen gedeeld.

jvhBron: BELGA

Onze krant meldde dinsdag dat de Franstalige socialisten in de Kamer een wetsvoorstel in die zin hebben ingediend. De achterliggende redenering luidt dat boetes van 100 euro verwaarloosbaar zijn voor iemand met een heel hoog inkomen, terwijl ze zwaar wegen op mensen met een laag loon. Door de boetes te verhogen voor iemand met een hoog inkomen, kunnen ze volgens Kamerlid Laurence Zanchetta ook voor die mensen ontradend werken.

LEES OOK. PS en minister willen hogere verkeersboetes voor wie veel verdient: dit zou jij moeten betalen volgens hun voorstel (+)

Het bedrag mag nooit hoger zijn dan 12.000 euro, omdat nog hogere bedragen “niet meer in overeenstemming zijn met de overtreding”, aldus Zenchetta. Ze merkt op dat enkel de 10 procent mensen met het hoogste netto belastbaar inkomen daardoor meer betaalt. Pas vanaf een netto jaarloon van 69.549 euro gaat de boete omhoog. De boete gaat maal twee vanaf een inkomen hoger dan 121.000 euro. Je riskeert een verdrievoudiging bij een netto inkomen van meer dan 154.000 euro.

Kritiek

Op veel enthousiasme kan het voorstel aan Vlaamse zijde voorlopig niet rekenen. Vlaams minister Peeters heeft het over een ballonnetje. “Alsof recidivisten enkel mensen zijn die er financieel beter voor staan. Je vindt hardleerse overtreders overal en het is net die kleine minderheid die het verpest voor bestuurders die zich wel correct gedragen.”

Zij herhaalt haar pleidooi voor de invoering van het rijbewijs met punten. Op 32 Europese landen kennen er 27 een rijbewijs met punten. België is samen met Zwitserland, Estland, Slovakije en Zweden het enige land zonder het systeem, voert ze aan. “Doorzichtige vertragingsmanoeuvres zoals dit ballonnetje kunnen onze verkeersveiligheidscijfers missen als de pest”, aldus Peeters.

Nog binnen de meerderheid staat ook CD&V niet te springen voor het PS-voorstel. Mobiliteitsspecialist Jef Van den Bergh roept op de zaken zo eenvoudig mogelijk te houden. Hij vreest dat je een serieuze backoffice in het leven zal moeten roepen om het voorstel concreet te maken. Bovendien is het volgens hem veel efficiënter in te spelen op de mobiliteitsmogelijkheden indien je een impact wil hebben op het mobiliteitsgedrag, terwijl dit voorstel uiteindelijk neerkomt op ‘gewoon betalen’.

Ook op de oppositiebanken stelt Wouter Raskin (N-VA) dat het enkel een manier is om het rijbewijs met punten af te blokken. Hij merkt ook op dat er in Vlaanderen veel meer trajectcontroles zijn dan in Wallonië. “Dit is dus geen solidaire maatregel, maar een extra geldstroom vanuit onze regio naar de Waalse staatskas. Iedereen is gelijk voor de wet en hoort dezelfde boetes te betalen”, aldus Raskin.

Touring: “Losse flodder”

Vanop het terrein reageert Touring bijzonder scherp. “Als verkeersmaatregel is dit een losse flodder de geen noemenswaardig effect zal hebben”, luidt het. “Het is niet omdat je meer verdient, dat een bepaalde overtreding plots gevaarlijker of ontoelaatbaarder wordt. Of omgekeerd, dat het signaal om een bepaalde overtreding niet meer te begaan, plots zwakker wordt louter omdat je een minder hoog inkomen hebt.”

Bovendien zijn de inkomensplafonds voor hogere boetes volgens Touring zo gekozen dat die diversificatie in de praktijk voor de meeste weggebruikers dode letter zal blijven. “Verkeersveiligheid is dermate belangrijk dat het thema niet gekaapt mag worden voor andere doeleinden. Inkomensfiscaliteit en verkeersveiligheid of verkeersgedrag kunnen niet aan mekaar gebonden worden”, besluit de organisatie.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten