Middenveldorganisaties vragen van gemeenten meer engagement bij invoeren schoolstraten

Dit jaar komen er dertien nieuwe schoolstraten in het Brussels Gewest.© IF

Brussel -

In totaal komen er dit jaar in het Brussels Gewest dertien nieuwe schoolstraten. Toch ondersteunen niet alle gemeenten die. “Er is nood aan meer engagement.”

Amaury Michaux

Eind 2022 schreven twaalf middenveldorganisaties - waaronder Bral, de Fietsersbond en Heroes for Zero - een gemeenschappelijke brief aan de Brusselse gemeenten met de vraag om duidelijke doelstellingen te formuleren voor de aanleg van schoolstraten op korte termijn.

Kinderen beschermen

Zeventien van de negentien gemeenten gaven een antwoord. Enkele gemeenten hebben zelfs concrete projecten. Anderen spraken hun steun uit voor schoolstraten, maar koppelden hier geen duidelijke doelstellingen aan vast. De gemeenten Evere en Sint-Joost-ten-Node kozen ervoor om niet op de rondvraag te reageren.

“Schoolstraten beschermen onze kinderen tegen luchtvervuiling, verkeersongelukken en geluidsoverlast. We betreuren dat enkele gemeenten hier niet op inzetten. Er is nood aan meer engagement”, vertelt Justine Di Prima, coördinatrice bij organisatie Les chercheurs d’air.

Twee obstakels

De gemeenten schuiven in hun antwoorden twee obstakels naar voor bij het inrichten van schoolstraten: het ontbreken van de vraag vanuit de scholen en ouders, en het gebrek aan personeel om de straten af te zetten.

“We merken dat verschillende gemeenten schoolstraten op papier wel ondersteunen, maar niet tot actie overgaan”, vertelt Di Prima. “Het is nochtans niet de verantwoordelijkheid van de ouders en de scholen, maar wel van onze verkozenen om zo’n inrichting te organiseren en zo onze kinderen te beschermen tegen verkeersonveiligheid. Het gebrek aan personeel kan ook opgelost worden met een vaste installatie in de vorm van bijvoorbeeld een slagboom.”

AANGERADEN
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt