Vlaams Belang wil af van A-, E- en P-kentekenplaten

© Foto Kurt

Het Vlaams Belang heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om de bijkomende kentekenplaten “Hof”, “A”, “E” en “P” af te schaffen. “Speciale bijkomende kentekenplaten voor zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders zijn gewoon niet meer van deze tijd”, zegt partijvoorzitter Tom van Grieken. Hij wijst er tegelijk op dat het verboden is om een roterend systeem te installeren waarmee zowel een speciale als een regulier kentekenplaat gemonteerd kan worden.

Bron: BELGA

Er bestaan verschillende categorieën van kentekenplaten: de gewone kentekenplaat, de tijdelijke voor tijdelijk verblijf of export, de diplomatieke kentekenplaat, de commerciële kentekenplaten, enzoverder. Daarnaast bestaan er ook ‘bijkomende kentekenplaten’: de zogenaamde ‘Hof’-platen die enkel een cijfer bevatten en voorbehouden zijn aan de leden van het Koningshuis; de bijkomende kentekenplaten “A”, “E” en “P” voor regerings- en parlementsleden en anderen zoals ministers van Staat, vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur en provinciegouverneurs. Deze worden enkel uitgereikt als het voertuig reeds ingeschreven is en een gewone kentekenplaat of een “CD”-kentekenplaat draagt.

Voor Van Grieken hebben deze bijkomende platen geen enkel nut, en leiden ze enkel “tot nodeloze profileringsdrang en vergroten de kloof met de burger”. I

Hij wijst erop dat dit systeem ook leidt tot praktijken waarbij parlementsleden via een roterend systeem op hetzelfde moment twee verschillende nummerplaten op hun wagen monteren, zoals N-VA-Kamerlid Michael Freilich op sociale media toonde. “Dit is uiteraard verboden aangezien het Koninklijk Besluit duidelijk stelt dat “de tenaamgestelde van een dubbele inschrijving kiest welke van beide kentekenplaten hij op zijn voertuig bevestigt’“, aldus nog Van Grieken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten