Ook publiek heeft inspraak in opmaak van RUP zonevreemde bedrijven

Met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan probeert het gemeentebestuur zonevreemde bedrijven planologische oplossingen te bieden.© IF

Merchtem -

De gemeente Merchtem wil een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken om de ontwikkelingsperspectieven van een aantal zonevreemde bedrijven te kaderen en een planologische oplossing te bieden voor eventuele uitbreidingswensen.

Joris Herpol

Hiervoor werd een oproep gedaan naar geïnteresseerde bedrijven met actuele en toekomstige ruimtelijke noden. Per bedrijfssite wordt bepaald of er uitbreidingsmogelijkheden zijn, en mits welke maatregelen deze ruimtelijk ingepast kunnen worden in de omgeving.

Alvorens verder wordt gegaan met de opmaak van het RUP, houdt de gemeente een publieke raadpleging tot en met vrijdag 31 maart 2023.

Ter inzage

De start- en procesnota liggen tot dan ter inzage op het gemeentehuis, Nieuwstraat 1 in Merchtem bij de dienst omgeving, iedere werkdag van 8 tot 12 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 20 uur.

Om de mening te kennen van haar inwoners, organiseert de gemeente ook een participatiemoment op dinsdag 28 februari 2023 in de gemeentelijke feestzaal in Brussegem – Drinkeling 10: van 18 tot 19 uur voor de eigenaars van de bedrijven, van 19.30 tot 21.30 uur voor buurtbewoners en geïnteresseerden.

Suggesties

Iedereen kan een reactie, suggestie of opmerking indienen, uiterlijk op 31 maart 2023 via een aangetekend schrijven gericht aan college van burgemeester en schepenen. Men kan dit ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balie van dienst Omgeving, Nieuwstraat 1.

Dit kan ook digitaal aan omgeving@merchtem.be. Persoonsgegevens (zoals mailadres, naam en adres) worden niet opgenomen in documenten die ter beschikking worden gesteld van het publiek.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten