Deontologische code voor kabinetsmedewerkers op komst

Minister Annelies Verlinden© BELGA

Er is een deontologische code op komst voor alle medewerkers van federale kabinetten. Dat heeft minister van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (CD&V) gemeld.

jvh

Op voorstel van Verlinden en haar collega David Clarinval keurde de ministerraad een voorontwerp van wet voor de uitbreiding van de deontologische code voor openbare mandatarissen in eerste lezing goed. Zo zullen de gedragsregels die reeds van toepassing zijn voor overheidsbestuurders, openbare mandatarissen, kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs voortaan gelden voor alle leden van de federale kabinetten.

De code bevat enkele grondbeginselen inzake deontologie en ethiek, zoals het behartigen van het algemeen belang. Daarnaast zijn er enkele gedragsregels die kabinetsleden moeten naleven. Het gaat dan onder meer over belangenconflicten, regels over giften en diverse voordelen, de aangifte van mandaten, vertrouwelijkheid en discretie en verplichtingen na afloop van het mandaat. De kabinetsleden zullen zich ook voor advies kunnen richten tot de Federale Deontologische Commissie wanneer ze vragen hebben rond bijvoorbeeld een potentieel belangenconflict.

Met de wet komt de regering tegemoet aan de aanbeveling van GRECO, de anti-corruptie waakhond van Europa, om te voorzien in een duidelijk en geharmoniseerd deontologisch kader voor kabinetsleden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten