Vlaams Parlement dringt aan op “toekomst zonder dierproeven”

Themabeeld© Getty Images/iStockphoto

Het Vlaams Parlement dringt er bij de Vlaamse regering op aan om werk te maken van een “toekomst zonder dierproeven”. Dat staat in een voorstel van resolutie van parlementsleden Gwenny De Vroe (Open VLD), Sofie Joosen (N-VA) en Tinne Rombouts (CD&V) die woensdag is goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

jvhBron: BELGA

Het debat over dierproeven is ethisch gekleurd en emotioneel geladen. Tegenstanders verwijzen naar het dierenwelzijn, voorstanders naar de noodzaak van dierproeven om te komen tot medische doorbraken voor de mens. 

De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en Open VLD) willen met hun resolutie dat gepolariseerde debat wat overstijgen. Ze beseffen dat bepaalde onderzoeken en medische vooruitgang zonder dierproeven nog niet meteen kunnen. Toch vinden ze dat Vlaanderen de ambitie moet hebben om “proefdiervrij” te worden en dat er beslissende stappen voorwaarts moeten gezet worden. 

“We roepen de regering op om een intensiever traject uit te werken, om alternatieven te vinden, zodat we dierproeven kunnen vervangen of verminderen. In het Vlaams regeerakkoord was de ambitie reeds opgenomen en de Vlaamse regering investeert al in alternatieven. We vragen om die ambitie verder te concretiseren en daardoor ook te versterken”, aldus initiatiefneemster Gwenny De Vroe (Open VLD). 

Volgens N-VA-parlementslid Sofie Joosen is het de bedoeling dat er een actieplan komt met duidelijke doelstellingen.  “Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn om pijnlijke proeven en proeven met (half)apen, katten, honden en grote zoogdieren maximaal te vermijden”, klinkt het. 

Volgens de indieners moet het mogelijk zijn om medische vooruitgang te combineren met de zoektocht naar alternatieven voor dierproeven. Zo is het volgens Tinne Rombouts (CD&V) belangrijk dat Vlaanderen kan blijven uitblinken in farmaceutisch onderzoek. “Met deze resolutie willen we de sector ondersteunen om verder de voortrekkersrol te spelen in het minimaal gebruik van proefdieren hierbij. Met hoge standaarden op vlak van veiligheid voor mens en dier versterken we het kwaliteitslabel Vlaanderen”, aldus Rombouts.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten