Slachtoffers van geweld worden voortaan verplicht geïnformeerd wanneer verdachte vrijkomt

Themabeeld© Shutterstock

Slachtoffers van fysiek en psychisch geweld zullen binnenkort verplicht geïnformeerd moeten worden wanneer een verdachte wordt vrijgelaten, als ze dat wensen. Een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit dat die verplichting invoert, is woensdag unaniem goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie.

jvhBron: BELGA

Vandaag worden slachtoffers enkel geïnformeerd over een penitentiair verlof of een definitieve vrijlating van een dader, die dus al veroordeeld is. Maar voor verdachten is dat nog niet het geval. Dat betekent dat een verdachte kan worden vrijgelaten uit voorlopige hechtenis zonder dat het slachtoffer daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Volgens De Wit hoort dat onderscheid niet. “Als je slachtoffer werd van bedreigingen en geweld, dan wil je toch weten wanneer de verdachte van die feiten weer wordt vrijgelaten? Dat is heel belangrijk voor de gemoedsrust en de veiligheid van de slachtoffers”, zegt ze. Ook de Europese slachtofferrichtlijn bepaalt dat slachtoffers recht hebben op die informatie, aldus De Wit, waardoor bepaalde gerechtelijke arrondissementen die informatieplicht al hanteren. “Slachtoffers hangen dus af van de goede wil van de politie of de justitiehuizen om hen te informeren. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Slachtoffers die aangeven dat ze willen weten dat een verdachte wordt vrijgelaten, zullen daar binnenkort verplicht van op de hoogte moeten worden gebracht. Dat wordt wel beperkt tot strafbare feiten die een aantasting of bedreiging van de fysieke en/of psychische integriteit betreffen. Het gaat dus om “zware feiten die een enorme impacht hebben op het slachtoffer”, aldus De Wit. “In dat geval primeert voor ons het recht op informatie op het risico van schadeberokkening bij de verdachte.”

De tekst, nochtans van de oppositie, kreeg woensdag unaniem groen licht in de Kamercommissie Justitie en moet nu nog passeren langs de plenaire vergadering van de Kamer.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten