Directie AZ Oudenaarde reageert op motie van wantrouwen van de artsen: “Dit zijn verdraaiingen, onjuistheden en wezenlijke fouten”

De directie van het AZ Oudenaarde rekent ook op de raad van bestuur om uit het bestuurlijke conflict te geraken.© pdv

Oudenaarde -

In een mededeling aan de OCMW-raadsleden en aan het personeel van het AZ Oudenaarde motiveerden de artsen hun motie van wantrouwen jegens de intussen ex-voorzitter Stefaan Vercamer en algemeen directeur Ann De Maere. De directie reageert voor het eerst. “Dit is ongeoorloofd en bevat bovendien verdraaiingen, onjuistheden en wezenlijke fouten”, zo klinkt het.

Paul Darragas

Nadat de medische raad, het adviesorgaan van de artsen, eerder haar motie van wantrouwen toelichtte in een mail aan de OCMW-raadsleden, werd begin deze week ook een mededeling naar het personeel gestuurd. “De motie kwam er omdat de medische raad de laatste jaren onvoldoende betrokken werd bij strategische beslissingen en het reeds uitgeschreven zorgstrategisch plan nog steeds niet geïmplementeerd wordt”, zo halen de artsen aan. “Wij kunnen bevestigen dat de medische raad en het artsenkorps eveneens voorstander zijn van het behoud van alle disciplines en het volledige aanbod van basiszorg. Het lijkt ons dan ook dat er nodeloos onrust is ontstaan over een punt waarover eigenlijk geen discussie bestaat”, aldus nog de artsen.

“Artsen zijn perfect op de hoogte”

De directie van het AZ Oudenaarde reageert nu voor het eerst op de motie van wantrouwen van de artsen. “Wij betreuren de mededeling die GAZO (vzw Geneesheren AlgemeenZiekenhuis Oudenaarde) en de medische raad aan alle medewerkers deed”, benadrukken algemeen directeur Ann De Maere en de directeurs Hans Baekelandt, Els Dewaele en Paul Strybol. “Als directie vinden we dat in deze bestuurlijke crisis alleen de raad van bestuur namens alle deelgenoten eenduidig kan communiceren. Gezien de mededeling naar onze mening niet alleen ongeoorloofd is, maar bovendien verdraaiingen, onjuistheden en wezenlijke fouten bevat, zien wij ons verplicht hierop te reageren. De artsen zijn in alle advies- en beleidsorganen van het ziekenhuis betrokken. In die hoedanigheid zijn de artsen perfect op de hoogte van de beslissingen. Sterker nog, alle beslissingen werden door hen mee genomen. Het is dan ook heel verwonderlijk dat men in de motie van wantrouwen beweert niet of te weinig betrokken te zijn in het ziekenhuisbeleid.”

“Imago onherstelbaar beschadigd”

De directie onderlijnt voorts dat besprekingen over een verregaande samenwerking of fusie met het ziekenhuisnetwerk Gent al ver gevorderd zijn: “Stellen dat men er niet in geslaagd is om tot een intentieverklaring te komen, is heel voorbarig. Meer nog, net door de motie van wantrouwen van de medische raad wordt het imago van ons ziekenhuis als betrouwbare partner onherstelbaar beschadigd en worden de besprekingen on hold gezet. Het lijdt geen twijfel dat ook de onderhandelingspositie van ons ziekenhuis in de besprekingen ernstig verzwakt. Om de onderhandelingen nieuwe kansen te geven, zal het vertrouwen in de medische raad van AZ Oudenaarde moeten hersteld worden.”

Zorgstrategisch plan

Op het niveau van het ziekenhuisnetwerk Gent werd tijdens de zomer 2022 een zorgstrategisch plan ‘netwerk Gent’ opgesteld en ingediend. Dit strategisch plan is volgens de directie door alle beleidsorganen van het ziekenhuis positief geadviseerd of goedgekeurd. “Momenteel wachten we op de goedkeuring van het zorgstrategisch plan door de Vlaamse Gemeenschap. In het zorgstrategisch plan is een behoud van het aantal bedden opgenomen. We rekenen op de wijsheid van de raad van bestuur om verder richting te geven aan dit dossier”, besluit de directie.

informatietekst

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten