Meerderheid verdeeld over vergoeding voor terreurslachtoffers

Archiefbeeld© BELGA

De Franstalige liberalen verzetten zich tegen het wetsontwerp van de regering over de vlottere vergoeding van terreurslachtoffers. Er is geen garantiefonds voor slachtoffers voorzien en de tekst voldoet daarom niet aan de verwachtingen van de slachtofferverenigingen en de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, zei MR-Kamerlid Denis Ducarme. De stemming in de Kamercommissie Economie is uitgesteld.

jvhBron: BELGA

Het ontwerp, dat is ondertekend door premier Alexander De Croo, minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en toenmalig staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD), moet de schadeloosstelling voor slachtoffers van toekomstige terreuraanslagen op het Belgische grondgebied vereenvoudigen en versnellen. Daarnaast wordt het totaalbedrag opgetrokken van 1 miljard tot 1,7 miljard euro per jaar.

Het ontwerp voorziet echter geen garantiefonds waarmee de overheid de slachtoffers zou kunnen vergoeden in afwachting van een tussenkomst van de verzekeraars. Nochtans was dat wel een van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, die bovendien unaniem zijn gestemd, en is het ook een van de belangrijkste eisen van de verenigingen van de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Volgens de regering kan zo’n fonds er niet snel komen en zou het ook niet altijd even efficiënt kunnen werken. Daarnaast ontbreekt ook het uniek loket waar slachtoffers terecht zouden kunnen voor alle procedures, stipten verschillende partijen aan.

MR-Kamerlid Denis Ducarme noemde het ontwerp onder meer om die redenen “problematisch”. Hij wees er ook op dat sommige gevolgen van terreur pas na vijf of tien jaar duidelijk worden, en stelde dat er in dat geval geen schadevergoeding mogelijk meer zou zijn. Ducarme kondigde woensdag in de commissie aan de tekst niet te zullen goedkeuren en schaarde zich daarmee achter oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, PVDA, Les Engagés en DéFI, die ook tegen het ontwerp gekant zijn.

Naast MR hebben ook de groenen hun twijfels bij het ontwerp. “De weg die de regering is gevolgd is niet dezelfde die door de parlementsleden is uitgestippeld bij de stemming van de aanbevelingen”, vond Ecolo-Kamerlid Olivier Vajda. Tegelijkertijd is er wel degelijk sprake van “belangrijke vooruitgang” in vergelijking met de huidige situatie, vond hij.

De socialisten staan wél achter het ontwerp, bleek woensdag. “Het is volledig terecht dat er nog vragen zijn, maar het gaat om een belangrijk thema en er moet absoluut een oplossing komen zodat we terreurslachtoffers in de toekomst beter kunnen behandelen”, zei Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere. “Het is onze taak als parlementsleden om een keuze te maken en hiermee door te gaan.” “We kunnen een aantal zaken betreuren, maar we kunnen niet zeggen dat er niets verbetert met dit wetsontwerp”, zei PS’er Khalil Aouasti.

De oppositie verbaasde zich over de gang van zaken. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) sprak van een “klucht”, die getuigt van “weinig respect voor de slachtoffers”. Vlaams Belang-Kamerlid Reccino Van Lommel had het over een “bijzonder vreemde manier van werken” en drong aan op meer tijd om het ontwerp “te perfectioneren”.

Minister Dermagne gaf toe dat de tekst niet rijp is, hoewel er volgens hem in de uren voorafgaand aan de commissie nog duchtig over is overlegd binnen de meerderheid. De stemming werd daarom uitgesteld. Wanneer het ontwerp opnieuw op de agenda komt te staan, is nog niet uitgemaakt.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten