Brielpunt opent kinderopvang Knuffelnest voor nieuwkomers die Nederlands leren

Eerste rij zittend: Daisy Vandamme, kinderbegeleider en Trees Van Hove, schepen bevoegd voor Kinderopvang. Tweede rij van links naar rechts: Rudi Claeys, trajectbegeleider bij Inburgering Oost-Vlaanderen; Mieke Goemans, trajectbegeleider en consulent Nederlands leren bij Inburgering Oost-Vlaanderen, burgemeester Jan Vermeulen en Rutger De Reu, schepen van Jeugd.© Ruben De Keyzer

Deinze -

Stedelijke voorziening Brielpunt opent kinderopvang Knuffelnest in de twee lokalen van speelpleinwerking Doekeewa. De opvang biedt plaats aan acht baby’s en peuters en is geopend op schooldagen.

Ruben De Keyzer

Iedereen is er welkom, al richt de nieuwe opvang zich vooral op de kinderen van de cursisten die Nederlandse les volgen. Dat gebeurt in hetzelfde gebouw, bij CVO Groeipunt. Onthaalouder Daisy Vandamme, aangesloten bij de stedelijke dienst Kinderbegeleiders, is het gezicht van deze nieuwe opvang.

Ook voor ouders

Voor vele nieuwkomers is het niet evident om kinderopvang te vinden terwijl ze naar de taalles gaan. De nieuwe kinderopvang is er gekomen op vraag van Rudi Claeys, trajectbegeleider bij Inburgering Oost-Vlaanderen. Het multimedialokaal van speelpleinwerking Doekeewa werd ingericht als slaapruimte en het knutsellokaal als opvangruimte. Hoewel de site zich vooral richt op kinderen van cursisten, mogen ook andere ouders er gebruik van maken.

Diversiteit in de opvang

“Dat is een mooi voorbeeld van diversiteit in de opvang”, verwoordt Trees Van Hove (CD&V), schepen voor Kinderopvang, het.

“Op die manier kunnen we Nederlandse lessen aanbieden waarbij de cursisten hun oogappels met een gerust hart kunnen achterlaten in een vertrouwde omgeving. Het is een project waar ik al lang van droom. Voor veel cursisten verlaagt dit ook de drempel om Nederlandse les te volgen.”

Speelpleinwerking

Speelpleinwerking Doekeewa hoeft haar werking niet in te binden. Tijdens de vakantieperiodes is de opvang gesloten, en kan Doekeewa haar lokalen opnieuw benutten. “Het is mooi hoe we dienstoverschrijdend kunnen samenwerken en op die manier tegemoetkomen aan de behoeften van de inwoners”, zegt Jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

De opvang is elke schooldag open van 7.30 tot 17.30 uur en op woensdag van 7.30 tot 13.30 uur. Brielpunt en haar nieuwe kinderopvang is gevestigd aan de Mouterijdreef 22 in Deinze, nabij het skatepark.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten