Aanvraag indienen voor speelstraat tijdens paasvakantie

In speelstraten gelden aparte verkeersregels.© Bvdl

ZOTTEGEM
Pieter De Valkenaere

Wie tijdens de paasvakantie van maandag 3 tot en met zondag 16 april een speelstraat wil inrichten moet dat doen voor 15 februari bij de stedelijke dienst Mobiliteit. Niet elke straat komt weliswaar in aanmerking om als speelstraat te worden ingericht. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo kan dit enkel in straten waar de snelheid beperkt is tot maximum 50 km per uur. Ook moet de straat een overheersend woonkarakter hebben, zonder doorgaand verkeer en mag ze niet bediend worden door een lijnbus. Bovendien moet uit een bevraging blijken dat minstens 80 % van de bewoners ermee akkoord gaat dat hun straat ingericht wordt als speelstraat. Deze straat wordt dan iedere dag van 10 tot 20 uur afgesloten voor het verkeer en voorbehouden voor spelende kinderen. Alleen wie in de straat woont of er een garage heeft, alsook fietsers en prioritaire voertuigen mogen tijdens die tijdsspanne in de straat rijden, weliswaar stapvoets en mits voorrang te verlenen aan de spelende kinderen. De infobrochure met uitgebreider inlichtingen alsook de nodige documenten zijn terug te vinden via www.zottegem.be/speelstraten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten