Woonzorg gaat bewoners meer inspraak geven: “Zelf beslissen wanneer ze opstaan, bingo spelen of op de kamer blijven”

Schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas en directeur ouderenzorg Geert Leliaert stellen het participatiemodel ‘Tubbe’ voor.© if

Oudenaarde -

De Koning Boudewijnstichting heeft Woonzorg Oudenaarde geselecteerd voor een begeleidingstraject om het ‘Tubbe-principe’ te introduceren. “Tubbe is een Scandinavisch model voor ouderenzorg waarbij participatie en inspraak van de bewoners over hun dagelijks leven en de plek waar ze wonen centraal staan”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Paul Darragas

De stedelijke dienst Woonzorg Oudenaarde omvat woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant, een centrum voor dagverzorging, een dienst voor externe nachtzorg en 25 assistentiewoningen. Enkele jaren geleden al stapte Woonzorg af van een strikt geplande organisatie en is de werking op maat van de bewoners afgestemd. “We werken met zelfsturende teams die samen met de bewoners bepalen hoe ze de zorg en organisatie aanpakken. Via die inspraak - ook van familie of mantelzorgers - kan een zorgaanvrager zo een eigen zorgpad kiezen”, zegt Mas. “Daarnaast hebben we een H.A.R.T.-team opgericht, wat staat voor ‘huiselijkheid, autonomie, respect en tesamen’. Elk kwartaal zetten we één van deze waarden in de kijker en worden er acties uitgewerkt. Zo werden de huiskamers in onze woonzorgcentra huiselijk ingericht en worden onze bewoners gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te eten.”

Structurele participatie

Met ‘Tubbe’ wil Woonzorg nog een stap verder gaan. “We willen bewoners, hun familie en onze medewerkers een duidelijkere en nog meer structurele stem geven in het vormgeven van het samenleven in de leefgroep”, zegt directeur ouderenzorg Geert Leliaert. “Dat kan gaan van het beslissen over wanneer de bewoner wil opstaan en zin heeft om in een namiddag bingo te spelen of liever op de kamer blijft, tot het mee instaan voor de selectie van medewerkers. Het Tubbe-model biedt kansen om te groeien naar een warm en open huis waarin volop geleefd kan worden en iedereen zich goed en gewaardeerd voelt.”

Via de Koning Boudewijnstichting krijgt Woonzorg financiële steun voor externe begeleiding. “Ons H.A.R.T.-team zal onder begeleiding van de Tubbe-coach een actieplan opmaken. We hopen alvast op een nog grotere en vooral meer effectieve participatie van de bewoners en een grote wederzijdse verbondenheid”, besluit Mas.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten