Europees Parlement wil strengere regels voor politieke advertenties

© BELGAIMAGE

Het Europees Parlement wil niet langer dat persoonsgegevens van mensen ongevraagd gebruikt worden om hen online met politieke advertenties te bestoken. Dat standpunt heeft het donderdag ingenomen in de onderhandelingen met de lidstaten over een ontwerpverordening die transparantie moet brengen in de wereld van de politieke marketing.

jvhBron: BELGA

Met de verordening wil het Europees Parlement zogenaamde microtargeting aan banden leggen. Dat is een strategie waarbij adverteerders hun boodschappen richten tot specifieke doelgroepen op basis van analyses van het surfgedrag en persoonlijke informatie die mensen bijvoorbeeld op sociale media achterlaten.

Zo willen de Europarlementsleden gerichte politieke advertenties aan jongeren onder 16 jaar verbieden. Ze willen ook niet dat gevoelige persoonsgegevens, zoals etnische origine, religieuze overtuiging of seksuele oriëntatie, aangewend worden. Het gebruik van de techniek willen de verkozenen beperken tot vier categorieën van data waarvoor de gebruiker expliciet toestemming geeft. De regels worden nog aangescherpt in de zestig dagen voorafgaand aan de verkiezingen. 

Het halfrond schaarde zich donderdag met 433 tegen 61 stemmen bij 110 onthoudingen achter de tekst, waarover nog onderhandelingen moeten worden gevoerd met de lidstaten. Die willen op een aantal vlakken minder ver gaan. Niettemin wordt gehoopt dat er tijdig een akkoord wordt bereikt, zodat de verordening tegen de verkiezingen van 2024 van kracht kan zijn.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten