Aantal klachten voor verkrachting en aanranding in Brussel blijft stijgen

© Shutterstock

Brussel -

In het Brussels Gewest zijn in 2021 590 klachten voor verkrachting en 592 klachten voor aanranding ingediend. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) op een vraag van MR-parlementslid Viviane Teitelbaum in de Commissie.

Amaury Michaux

De cijfers van 2022 over het aantal klachten voor verkrachting en aanranding gaan maar tot juni. In vergelijking met de cijfers van 2020 stegen de cijfers in 2021 respectievelijk met 5 procent en 14 procent voor verkrachting en aanranding. Sinds 2015 zijn de cijfers zelfs gestegen met respectievelijk 36 en 49 procent.

MeToo

Volgens Ben Hamou heeft de MeToo-beweging een invloed gehad op het aantal aangiftes. “In 2022 zien we nog geen toename in de cijfers, maar we moeten wachten op een volledig overzicht.”

De staatssecretaris heeft daarom vorig jaar vier verenigingen die zich inzetten voor preventie en ondersteuning van seksuele intimidatie in het nachtleven financiële steun gegeven.

“We hebben 17 aanvragen binnengekregen, waarvan we er vier weerhouden hebben. In totaal ging het om een investering van een kwart miljoen euro”, antwoordde Ben Hamou.

EVA

Ben Hamou wil daarnaast met de oprichting van een EVA-eenheid (Emergency Victim Assistance) in elk van de Brusselse politiezones kwalitatieve en uniforme opvang van slachtoffers van geweld in het hele Gewest vergemakkelijken.

Deze cel werd aanvankelijk opgericht om de rol van de politiezone in het Zorgcentrum Seksueel Geweld te verankeren, maar ook meer algemeen om een dienstverleningsaanbod te ontwikkelen specifiek voor de opvang van slachtoffers die te maken kunnen krijgen met intrafamiliaal geweld.

Nieuwe aanpak

“Een nieuwe aanpak van slachtofferzorg, geïnspireerd op bestaande beste praktijken, moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in heel Brussel wordt gestandaardiseerd. Tegelijkertijd zal een bewustmakingsinstrument worden ontwikkeld voor de algemene opvangdiensten in politiebureaus om de belangrijkste stereotypen in verband met huiselijk en seksueel geweld te ontleden”, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten