Niel en Boom opgelucht na weigering windturbines in Ruisbroek

Een windturbine.© Vestas

Niel, Boom, Puurs-Sint-Amands -

In Niel en Boom wordt opgelucht gereageerd op de door de provincie geweigerde vergunningsaanvraag voor twee windturbines in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), aan de overkant van de Rupel. Daarrond was heel wat bezwaar gerezen.

Energiebedrijf Engie wil op het bedrijventerrein Kanaalzone Nijverheidsstraat in Ruisbroek twee nieuwe windmolens van 200 meter hoog bouwen. Aan de overkant van de Rupel, pal tegenover de site ligt de Nielse wijk Hellegat, met de wijk Noeveren in Boom ernaast. Vanuit de twee Rupelgemeenten was er daarom heel wat bezorgdheid over geluidshinder en de impact van slagschaduw ontstaan.

Er kwamen verschillende bezwaren van bewoners en het lokale bestuur. Er waren ook negatieve adviezen van onder meer Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en Milieu Antwerpen.

De provincie heeft de negatieve adviezen en bezwaren gevolgd en heeft de vergunningsaanvraag geweigerd. “We zijn opgelucht dat de provincie onze bezorgdheden rond het welzijn en de woonomstandigheden van de buurtbewoners heeft gevolgd”, reageert Niels schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Mattheus (Open Vld).

“Ons lokaal bestuur is zeker niet tegen windenergie, maar in dit dossier was de locatie niet geschikt. De woonkern van Hellegat ligt op amper 600 meter van een van de geplande windturbines. De slagschaduw zou dus tot daar reiken. Daarnaast maakt het zoeven van de wieken een impulsgeluid dat storend kan zijn voor mens en dier”, licht hij toe. Engie kan nog wel in beroep gaan of een nieuwe aanvraag indienen.

(bar)

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten