Restwarmte papierfabriek VPK kan op termijn gebruikt worden voor verwarming huizen: “Zo zijn we minder afhankelijk van buitenlands gas”

Papierfabriek VPK wil restwarmte inzetten voor de verwarming van woningen.© svov

Oudegem -

De provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en de papierfabriek VPK willen de restwarmte van het bedrijf inzetten voor de verwarming van woningen en voorzieningen in Dendermonde.

Stef Van Overstraeten

VPK, producent van gerecycleerd papier en kartonnen verpakkingen, wil tegen 2030 komaf maken met de verbranding van steenkool en die vervangen door een of meerdere alternatieve, duurzame energiebronnen. Tegelijk produceert VPK heel wat restwarmte en net dat biedt volgens de provincie en de stad enorme kansen voor Dendermonde en de Dendermondenaar.

“Deze restwarmte kan nuttig gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en voorzieningen in Dendermonde en de ruime omgeving van het bedrijf. Zo wordt goedkopere en propere energie voorzien en is Dendermonde in de toekomst minder afhankelijk van buitenlands gas”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA).

Gedeelde doelstellingen

Om dat te realiseren slaan de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het bedrijf de handen in elkaar en sluiten ze hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. “Als provinciebestuur werken we graag in partnerschap om gedeelde doelstellingen te realiseren. Hier in Dendermonde kunnen we op die manier werken aan een sterke economie, leefbaarheid voor de omgeving én duurzame energie”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Planning.

De provincie Oost-Vlaanderen zal een Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) opmaken. Dat is nodig om ruimte te voorzien voor een Energie-hub die gekoppeld is aan de regionale bedrijvigheid op de VPK-site in Oudegem. Tegelijkertijd onderzoekt de provincie hoe ze grootverbruikers van warmte, voorzieningen of woonwijken in Dendermonde kan verbinden via de aanleg van een warmtenet. De stad zal ook een overkoepelend lokaal warmteplan voor Dendermonde opmaken.

AANGERADEN
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt