Lokaal bestuur laat welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan te water: “Uw welzijn, onze zorg”

Het logo van de nieuwe welzijnsvereniging werd vrijdag onthuld in cc Zwaneberg.© Kristof Van Rompaey

Heist-op-den-Berg -

In cultuurcentrum Zwaneberg is vrijdag het nieuwe logo van welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan onthuld. Die nieuwe publiekrechtelijke organisatie groepeert sinds 1 januari het Heistse aanbod aan openbare ouderen- en thuiszorg. Het lokaal bestuur wil daarmee een antwoord bieden op een aantal uitdagingen in de zorgsector en wil tegelijk de kwaliteit van publieke zorg blijven garanderen.

Kristof Van Rompaey

Welzijnsverenging De Zilveren Zwaan groepeert sinds 1 januari de dienstverlening van woonzorgcentrum Berkenhof, de maaltijden aan huis, de personenalarmsystemen, de gezinszorg, de poetshulp aan huis en de Minder Mobielen Centrale. In totaal maken meer dan 200 medewerkers deel uit van de nieuwe entiteit. De welzijnsvereniging zit onder de koepel van het lokale bestuur, dat waakt over de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg.

Sneller schakelen

“Toen dit traject ongeveer een viertal jaren geleden begon, leek het op het eerste zich een vrij makkelijke opdracht”, zegt burgemeester Jan Moons (N-VA). “Maar na een externe doorlichting bleken we op het vlak van financiën en infrastructuur toch voor serieuze uitdagingen te staan. Het gebouw van wzc Berkenhof voldoet niet meer aan de geldende normen. We stelden ook vast dat de kosten van onze publieke zorg hoger liggen dan we konden verantwoorden. Er volgde de prangende vraag of we zouden privatiseren.”

De slagzin van De Zilveren Zwaan luidt ‘Uw welzijn, onze zorg’.© Kristof Van Rompaey

De gebeurde niet. Het lokale bestuur ziet een oplossing in de nieuwe welzijnsvereniging, die zelfstandig werkt, vergelijkbaar met autonome gemeentebedrijven. “Dat staat ons toe om sneller te schakelen bij aanwervingen, samenwerkingen aan te gaan en sneller in te spelen op noden van vandaag”, stelt schepen van Thuiszorg en Woonzorgcentrum Berkenhof Sarah Wouters (Groen). “In een sterk vergrijzende gemeente zoals Heist-op-den-Berg is een kwaliteitsvol en betaalbaar zorgaanbod erg belangrijk. We wilden de openbare zorg absoluut blijven garanderen.”

Naadloos overvloeien

Voor wie op zorg beroept via De Zilveren Zwaan, wordt een en ander eenvoudiger. Eén organisatie geeft toegang tot een breed gamma aan diensten. “Vanaf het eerste moment dat mensen een beroep doen op ons, willen we dat ze zich goed voelen en willen we hun verhaal kennen. Zo moeten ze het later in het proces niet telkens herhalen. We bieden hen zorg op maat, ongeacht of ze die hulp thuis nodig hebben of in ons wzc.”

© Kristof Van Rompaey

Tijdens de tewaterlating van De Zilveren Zwaan nam ook voorzitter Luc Vleugels (CD&V) het woord. “Lokale besturen evolueren van klassieke overheidsadministraties naar moderne gemeentebedrijven”, zegt hij. “Het was dan ook logisch dat er een autonome welzijnsvereniging zou komen. Er is nood aan een meer bedrijfsmatige aanpak. Er is ook nood aan om beter na te denken over ouderenzorg aan huis en er is nood aan een integrale aanpak van thuiszorg en residentiële zorg, zodat ze naadloos in elkaar kunnen overvloeien.”

Eerste steen

De nadruk komt te liggen op het zo lang mogelijk kwalitatief thuis verzorgen van mensen. Als thuiswonen moeilijker wordt, biedt wzc Berkenhof plaats aan 104 bewoners. Het gebouw heeft meer dan veertig jaar dienst en wordt niet meer gerenoveerd. Tegen 2028 hoopt het lokale bestuur de eerste steen te leggen van een nieuwbouw aan de parking in de Vlinderstraat.

“De naam van de welzijnsvereniging vloeide voor uit een rondvraag bij de zorgmedewerkers”, geeft Sarah Wouters nog mee. “Een poetshulp kwam met het idee. Zilver staat symbool voor de verzilvering van onze gemeente. De zwaan, het wapenschild van onze gemeente, is een trots en trouw dier dat gedragen wordt door het water. Water neemt ballast en gewicht weg. Daar wil de welzijnsvereniging garant voor staan. Dat alles gebeurt onder de slagzin ‘Uw welzijn, onze zorg’.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten