Strengere regels voor reclame voor virtuele munten

© REUTERS

Er komen strengere regels voor reclame voor virtuele munten, zoals Bitcoin of Ether, zodat consumenten beter worden geïnformeerd over de risico’s en beter worden beschermd tegen malafide aanbieders.

ltoBron: BELGA

Daarvoor hebben minister van Financiën Vincent Van Peteghem, minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand een koninklijk besluit opgesteld. Zo krijgt elke reclame een waarschuwing: “Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico”.

Virtuele munten raken steeds bekender bij een breed publiek mede door de grootschalige promotie op het internet, maar ook in het straatbeeld en op shirts van bepaalde internationale sportclubs. De regering vindt het echter belangrijk dat iedereen die met virtuele munten in contact komt, zich bewust is van de risico’s eraan verbonden.

LEES OOK. Cryptomunten zullen in de toekomst beter gereguleerd worden

Concrete maatregelen

Het kb bevat een aantal concrete maatregelen. Zo moet voortaan elke reclame voor virtuele munten een duidelijke algemene waarschuwing bevatten, zoals we dit vandaag al kennen bij aanbieders van consumentenkredieten. De waarschuwing luidt: “Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico”. In de reclame moeten ook alle potentiële risico’s, die de consument kan lopen door te investeren in virtuele munten, uitgebreid worden vermeld. 

Wanneer reclamecampagnes voor virtuele munten gebruikmaken van de beeltenis van een, vaak bekend, persoon, moet er duidelijk vermeld worden dat deze persoon daar een vergoeding voor ontvangt.

De financiële waakhond FSMA gaat er strikt op toezien dat reclame voor virtuele munten niet misleidend of onjuist is. De FSMA maakt daarbij een onderscheid tussen massacampagnes - gericht aan minstens 25.000 consumenten -, waarvoor een verplichte voorafgaande kennisgeving geldt, en kleinschaligere campagnes, waarvoor geen voorafgaande kennisgeving vereist is.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt