Natuurvereniging wil nieuw fietspad tegenhouden: “Gebied zou ongeschikt worden voor watervogels”

Natuurgebied Rijvissche is nog grotendeels ontoegankelijk.© Benny Cottele

Zwijnaarde -

Natuurpunt verzet zich tegen plannen voor een nieuw stuk fietssnelweg door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde. Het betonnen fietspad moet de verbinding maken tussen de bestaande fietssnelweg en de N60, maar zou schade aanrichten, vindt de natuurorganisatie. “Er is een beter alternatief.”

Fien Lakiere

Een nieuw fietspad door natuurgebied Rijvissche, een deel van het Parkbos in Zwijnaarde, krijgt tegenkanting van Natuurpunt Gent. “2.610 vierkante meter aan betonverharding, de werken om het fietspad aan te leggen en de vele fietsersstromen zouden onvermijdelijk natuurschade veroorzaken. Niet alleen zouden de bodem en de planten worden aangetast, ruim driekwart van dit natuurgebied zou ongeschikt worden voor overwinterende watervogels.”

Het plan voor het fietspad, dat de fietssnelweg F7 tussen Kortrijk en Gent moet verbinden met Don Bosco Zwijnaarde en de N60, dateert al van 2016. Toen had Natuurpunt nog geen bezwaar tegen de plannen van provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij, omdat er geen alternatieve fietsverbinding mogelijk was. (lees verder onder foto)

De rode lijn toont het toekomstige fietspad.© IF

“In de tijdgeest van toen en met de destijds beschikbare informatie, was een fietspad door de natuur de minst slechte oplossing”, zegt ondervoorzitter Bart Vangansbeke. Maar sindsdien is de situatie veranderd, klinkt het. “Natuurpunt gaat in beroep tegen de vergunning en roept de bevoegde overheden op om te focussen op een beter alternatief: veiliger en comfortabel fietsen door de Rijvisschestraat, die vlak bij ligt.”

Stad Gent zou nog dit jaar de Rijvisschestraat aanpakken, met een zone 30 en een stuk eenrichtingsverkeer om doorgaand auto- en vrachtverkeer te weren. “Het tracé dwars door het natuurgebied zou voor fietsers weliswaar korter zijn, maar de tijdwinst bedraagt slechts iets meer dan één minuut”, zegt Vangansbeke.

Bovendien zou het nieuwe fietspad extra tijd en geld vergen, omdat er een onteigeningsprocedure nodig zou zijn. “Het is hoe dan ook onmogelijk om op korte termijn een fietspad door Rijvissche aan te leggen, omdat nog niet alle gronden zijn verworven.”

Aan de westelijke kant van fietssnelweg F4 werd al een betonnen fietspad aangelegd.© Mike De Brie

Fietsers tevreden over F7

Uit een onderzoek in opdracht van provincie Oost-Vlaanderen blijkt dat 80 procent van de fietsers die de F7 gebruikt, daar tevreden over is.

Op weekdagen is meer dan de helft van de fietsers op de F7 op weg naar of van het werk. Ongeveer de helft fietst elektrisch, wat meer is dan het globale cijfer voor Oost-Vlaanderen (35 procent).

Iets meer dan een derde van de fietsers rijdt tijdens de week langer dan een half uur op de fietssnelweg, enkele rit. Mannen zijn in de meerderheid (60 procent), maar ook kinderen gebruiken de F7 steeds vaker om naar school of een hobby te fietsen.

De enquête werd uitgevoerd door Profacts en ingevuld door 399 mensen die de F7 gebruiken tussen Gent en Zulte.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten