9 op 10 winkeliers krijgen wekelijks te maken met winkeldiefstallen

Winkeliers krijgen zo vaak te maken met winkeldiefstallen, dat ze na personeel, huur en energie de vierde grootste kost zijn. Het nieuwe lik-op-stukbeleid van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is volgens Unizo een welgekomen maatregel, maar wordt nog amper gebruikt.

Nina Bernaerts

Een supermarktuitbater zei het in deze krant al. Er zijn niet enkel de stijgende personeels- en energiekosten, er wordt ook meer gestolen. En dat lijken de cijfers ook te bevestigen. Bij woninginbraken, zakkenrollerij en andere vormen van diefstal gaat het aantal vaststellingen jaar na jaar naar beneden. Maar niet zo bij winkeldiefstallen daar blijven de cijfers constant.

“En die zijn hoog, 9 op de 10 winkeluitbaters vertelt dat ze wekelijks geconfronteerd worden met een diefstal”, zegt Luc Ardies, algemeen directeur Unizo Winkelraad, naar aanleiding van een nieuwe bevraging bij hun leden. “Die cijfers zitten in een lichte stijgende lijn ten opzichte van voor de crisis. Dat is geen spectaculaire stijging, dat kan ook niet als je al aan 90 procent zit, maar het is wel een trend die voelbaar is bij de winkeliers. Het is voor hen ondertussen de vierde grootste kostenpost.” De crisis hakt er bij veel gezinnen op in, maar dat mag geen excuus zijn voor diefstal, zegt Ardies nog. “Je moet goed weten dat wie steelt, ook steelt van een hardwerkende zelfstandige die het ook moeilijk heeft.”

Om het fenomeen aan te pakken, ontwikkelde minister voor justitie, Vincent Van Quickenborne vorig jaar zijn lik-op-stukbeleid. Hierdoor konden winkeldieven die betrapt werden, nog in de winkel zelf een boete krijgen van 350 euro. “Het is een stap in de goede richting. Vroeger kon je misschien op gerechtigheid rekenen als zo’n zaak door het parket ter harte genomen werd en er gevolg aan gegeven werd. Maar dat zijn langzame en omslachtige procedures. Nu kan je de politie erbij halen en volgt er onmiddellijk een boete. Winkeliers hebben veel minder het gevoel dat zo’n dief er dan mee wegkomt”, zegt Ardies.

Toch lijkt momenteel slechts een klein aantal van de handelaars en ook de politiezones op de hoogte van het systeem. “Na één jaar tijd zien we dat het in sommige regio’s heel goed werkt maar in anderen veel minder. Amper 11 procent van onze leden geeft aan dat ze gebruik hebben gemaakt van het systeem, anderen geven dan weer aan dat ze op onwetendheid stootte bij politie diensten. We pleiten dan ook voor een grotere bekendmaking van dit systeem bij winkeliers, politie en parket.”

Bijna elke dag een boete voor winkeldiefstal

Op één jaar tijd werden er 312 lik-op-stukboetes uitgeschreven. De politie en het parket van Limburg zijn hierin koplopers, met 120 lik-op-stukboetes voor winkeldiefstal in de provincie. Intussen is het tempo opgedreven naar bijna 60 boetes per maand.

Ondanks de veelvuldige winkeldiefstallen, zijn winkeluitbaters vaak niet geneigd om aangifte te doen bij de politie. Er komt veel papierwerk bij kijken en ze hebben uiteindelijk het gevoel dat er niets mee gebeurt. Daarom riep minister voor justitie, Vincent Van Quickenborne de Lik-op-stukboetes in het leven. Een winkeldief die betrapt wordt, krijgt dan van de politie de keuze om 350 euro boete te betalen of naar de rechtbank te gaan. Die 350 euro gaat overigens niet naar de winkelier, wel naar de Belgische schatkist.

“Intussen worden maandelijks gemiddeld bijna 60 lik-op-stukboetes uitgedeeld, komende van gemiddeld 10 in de beginmaanden. Zo zijn in een jaar tijd 312 lik-op-stukboetes voor winkeldiefstal uitgedeeld in het hele land. Al zien we wel regionale verschillen. Zo is Limburg koploper met 120 lik-op-stukboetes voor winkeldiefstal in een jaar tijd”, klinkt het.

Minister Van Quickenborne is tevreden dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de lik-op-stukboetes, maar stelt ook nog groeimarge vast. Hij roept de winkeliers op om altijd aangifte doen bij diefstal en vraagt alle politiezones en parketten om maximaal gebruik te maken van het systeem.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten