Vicepremier Dermagne (PS) wil hogere werkgeversbijdrage om vakantiegeld coronawerklozen te betalen

© BART DEWAELE

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelt voor om de werkgeversbijdragen tijdelijk te verhogen, zodat honderdduizenden werknemers alsnog vakantiegeld kunnen krijgen. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), dat het vakantiegeld uitbetaalt, zit namelijk met tekorten, te wijten aan corona.

blgBron: BELGA

Aanleiding van het voorstel is het systeem van tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis. Ook in de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog een beroep doen op dat systeem van coronawerkloosheid. Maar die dagen werkloosheid golden toen niet als gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie, in tegenstelling tot in 2020 en 2021.

Gevolg: de dagen coronawerkloosheid van 2022 tellen niet mee voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld voor dit jaar. Het ACV becijferde dat hierdoor meer dan 300.000 werknemers dit jaar vakantiegeld en vakantiedagen zullen verliezen. Het ABVV spreekt zelfs over 400.000 werknemers.

Tekorten

Minister van Werk Dermagne stelt nu voor om de werkgeversbijdrage te verhogen, alvast tijdelijk. Een voorstel van Dermagne om tijdens het begrotingsconclaaf van oktober de nodige middelen vrij te maken vond toen onvoldoende steun, klinkt het bij Dermagne. “Bij gebrek aan middelen die zijn vrijgemaakt in het kader van het begrotingsconclaaf, lijkt ons een tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdragen de enige resterende optie.”

Het kabinet-Dermagne benadrukt nog dat wordt voorgesteld om de werkgeversbijdragen te verhogen omdat de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) met tekorten zit. “Die aanzuivering dient sowieso te gebeuren, en staat niet in directe relatie tot het vakantiegeld.”

Het voorstel van de minister wordt woensdag voorgelegd op het beheerscomité van de RJV. Volgens de socialistische vakbond zou het de bedoeling zijn de werkgeversbijdrage te verhogen met 0,19 procent en dat gedurende een periode van 5 jaar, goed voor een totale opbrengst voor de RJV van 338 miljoen euro en dat gedurende vijf jaar.

Het kabinet-Dermagne benadrukt wel dat het aan het beheerscomité is om een beslissing te nemen over de haalbaarheid van een gelijkstelling van de coronawerkloosheid en of die piste financieel haalbaar is. 

“Tijdelijke solidariteitsbijdrage”

Ook voor de socialistische vakbond zou een tijdelijke “solidariteitsbijdrage” van de bedrijven het probleem snel kunnen oplossen. “Bedrijven hebben gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht door corona, op kosten van de gemeenschap. Van hen mag nu dus ook een inspanning worden verwacht”, aldus het ABVV.

De vakbond gaat woensdag om 09.00 uur aan het hoofdkantoor van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) alvast actie voeren om de werkgevers op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan te dringen op betaling van een solidariteitsbijdrage. Er worden enkele honderden actievoerders verwacht.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten