OCAD telde in 2022 ruim 200 terreur- en extremismemeldingen

Themabeeld© BELGA

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft in 2022 215 dreigingsmeldingen geregistreerd die verband houden met terrorisme of extremisme. Dat is vergelijkbaar met 2021, toen er 218 meldingen waren. Anders dan in 2021 was er vorig jaar geen dreiging die als ‘zeer ernstig’ werd bestempeld – in 2021 was er zo één. Het OCAD stelde in 2022 wel een “significante toename” vast van dreigementen tegen politiediensten, zonder verdere details te geven over het aantal van zulke dreigementen.

jvhBron: BELGA

De meeste meldingen (60 procent) werden als laag ingeschat, nog eens een derde als gemiddeld. Minder dan een op de tien was op een bepaald moment ernstig. Dreigingen worden vooral via sociale media of berichtenapplicaties geuit. Het hele jaar bleef het algemene dreigingsniveau op niveau 2, of gemiddeld.

Daarnaast komt een meerderheid van zogenaamde lone actors, personen die alleen willen overgaan tot actie. “De meeste van deze individuen hebben geen structurele band met terroristische of extremistische groepen”, legt het OCAD uit. “Bij minder dan een vijfde van de dreigingsmeldingen gaat het om plannen die worden beraamd door meerdere individuen samen.”

Aanhangers van de jihadistische ideologie waren ook in 2022 goed voor een derde van de meldingen. Bij nog eens een derde is de ideologische dimensie niet gekend of onduidelijk. Daarnaast merkt het OCAD op dat een tiende afkomstig is uit het buitenland en een even groot aandeel wordt omschreven als “diverse dreigingen die voorkomen uit een specifieke thematiek in de samenleving, zoals anti-establishmentgevoelens naar aanleiding van de COVID-19 pandemie”. Tot slot houdt iets minder dan een tiende van de meldingen verband met rechts-extremisme. De dreiging op het vlak van links-extremisme bleef beperkt.

Bij al deze dreigingen werden, in orde van grootte, specifieke mensen, politie en leger, politiek, openbare gebouwen, het publiek in het algemeen en bepaalde gemeenschappen geviseerd. Het valt het OCAD op dat er in het laatste kwartaal een “significante toename” was van het aantal dreigingen tegen politiediensten: in november werd in Schaarbeek een politieagent gedood door een gekend extremist. Het toegenomen aantal meldingen heeft onder meer te maken met “een verhoogde waakzaamheid en het copycateffect”, merkt het OCAD op. Hoeveel dreigingen tegen politiediensten er in 2022 waren, geeft het OCAD niet vrij.

De verschillende betrokken diensten brengen het OCAD op de hoogte van meldingen over dreigingen in het kader van extremisme of terrorisme, waarna die verwerkt en geanalyseerd worden. Het OCAD voorziet daarbij een dreigingsniveau en context. Als het nodig is, volgen daarna beschermingsmaatregelen.

Aangeboden door onze partners