Ngo’s starten “eerste klimaatproces ter wereld tegen bank”

Themabeeld© Siebe Swart

Drie ngo’s starten naar eigen zeggen “het eerste klimaatproces ter wereld tegen een bank”, met name tegen het Franse BNP Paribas, waarvan de Belgische staat een belangrijke aandeelhouder is. Aanleiding is het feit dat de bank nog steeds financiële steun geeft aan nieuwe gas- en olieprojecten. “Gezien haar aanzienlijke bijdrage aan de klimaatcrisis, zal de bank zich voor de rechter moeten verantwoorden”, klinkt het bij Friends of the Earth Frankrijk, Notre Affaire à Tous en Oxfam Frankrijk.

jvhBron: BELGA

Dat de ngo’s naar de rechtbank stappen, is niet helemaal een verrassing. In oktober vorig jaar stelden ze BNP Paribas al officieel in gebreke, wat een eerste stap is voor een mogelijke gerechtelijke procedure. De Franse grootbank, die ook moeder is van het Belgische BNP Paribas Fortis, wordt verweten Europa’s grootste financierder van fossiele energie te zijn en wereldwijd de nummer vijf. Volgens de ngo’s leeft het bedrijf daarmee zijn zorgplicht niet na. Sinds 2017 moeten grote bedrijven krachtens de Franse wet op de zorgplicht maatregelen nemen om schendingen van de mensenrechten en aantasting van het milieu te voorkomen.

BNP Paribas had na de ingebrekestelling drie maanden de tijd om zich in orde te stellen, maar volgens de ngo’s is dat niet gebeurd. De grootbank liet wel al weten dat ze haar blootstelling aan olie- en gaswinning tegen 2030 zal verminderen, maar dat is ontoereikend, klinkt het. “BNP Paribas blijft nieuwe blanco cheques uitschrijven aan de grootste fossiele brandstofbedrijven zonder enige voorwaarde voor een transitie weg van olie en gas. In plaats van concrete toezeggingen te doen om fundamentele wetenschappelijke eisen te respecteren, draagt het bij aan het creëren van twijfel over de wetenschappelijke consensus”, zegt Oxfam Frankrijk. 

De ngo’s hebben dan ook gekozen voor “een historische rechtszaak” in Parijs en “zijn vastbesloten een bindende uitspraak van de rechter te verkrijgen”.

Aangeboden door onze partners