Minister roept Waalse gemeenten op om deze zomer jeugdbewegingen te verwelkomen

© BELGA

Waals minister van Lokale Besturen Christophe Collignon heeft de Waalse gemeenten opgeroepen om zich kandidaat te stellen om deze zomer jeugdbewegingen te verwelkomen. Wallonië heeft verschillende instrumenten om hen daarbij te helpen.

Bron: BELGA

“Naast de positieve economische impact voor de gemeente, moet men het maatschappelijk belang van jeugdbewegingen niet onderschatten”, aldus de PS-minister. Hij verwees in het bijzonder naar de 17.300 kinderen die vandaag zonder kampplaats zitten en het deze zomer dus moet stellen zonder toegankelijke pedagogische vakantie. “Daar moet iets aan gebeuren. We moeten alles in het werk stellen dat elk kamp een terrein kan vinden. Ik reken op de mobilisatie van de lokale besturen”, stelt Collignon in een mededeling. 

Het tekort aan kampplaatsen in Wallonië is niet nieuw, maar door de herziening van de schoolvakanties in de Franse Gemeenschap zijn de zomerkampen van de Franstalige jeugdbewegingen geconcentreerd op een beperkter aantal weken.  

Gemeenten zijn soms terughoudend om jeugdkampen te ontvangen uit vrees voor de geluidsoverlast die ze kunnen veroorzaken. Maar de minister wijst erop dat een algemeen politiereglement beschikbaar is op de website voor de lokale besturen. 

Daarnaast lanceert Wallonië de operatie “Well Camp”, waarvoor een oproep tot kandidaten voor de komende zomer gelanceerd wordt. Doel is een tussenpersoon aan te stellen tussen de gemeente en de jeugdorganisaties tijdens hun zomerkamp. Die moet bijstand verlenen bij de aankomst en vertrek van de jeugdbeweging, de nuttige informatie doorgeven aan iedereen en als contactpersoon functioneren tussen de jeugdbeweging en de gemeente.  De persoon moet waken over de veiligheidsvoorschriften, het sorteren van afval, de watervoorziening en de plaatsen in de bossen waar activiteiten mogen plaatsvinden.

Aangeboden door onze partners